Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Zajęcia dla dzieci na śląskich uniwersytetach

Każdy z uniwersytetów dla dzieci oferuje naukę poprzez zabawę, nowe technologie i eksperymenty, które nie są dostępne w domu czy też szkole. Możliwość spotkania z niecodziennymi doświadczeniami i wiedzą, rozwój kreatywności, inteligencji, i myślenia analitycznego, stanowią fundament działalności wymienionych poniżej uczelni. Każda z nich oferuje szeroki wachlarz zajęć prowadzonych w formie wykładów, warsztatów, a ponadto zajęć dodatkowych. Dostosowane są one do wieku oraz zainteresowań dziecka, a ponadto, to ty i twoje dziecko wybieracie zajęcia! Organizatorzy pamiętają także o rodzicach: podczas, gdy twoje pociechy spędzają czas pod czujnym okiem wykładowców, ty możesz uczestniczyć w specjalnym bloku zajęć. Ich tematyka dotyczy psychologicznych aspektów nauki oraz komunikacji z dzieckiem. Pamiętaj, że aby dziecko zostało studentem, musisz zapisać je przez formularz elektroniczny. W wybranych uniwersytetach istnieje także opcja zapisu telefonicznego.

 

Oferta uniwersytetów dla dzieci oraz młodzieży na Śląsku

Sprawdź ofertę uniwersytetów dla dzieci i młodzieży w woj. śląskim i wybierz idealne zajęcia dla swojej pociechy.

 

Uniwersytet Śląski Dzieci w Katowicach

Uniwersytet Śląski Dzieci w Katowicach istnieje od 2009 roku. Zajęcia dla uczniów prowadzone są w budynkach Uniwersytetu Śląskiego, a także w Cieszyńskim Wydziale Zamiejscowym, co daje studentom możliwość nauki w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat uczą się na różnych programach: Poszukiwacze, Odkrywcy, Młodzi Naukowcy, Eksperci. Jeśli chcesz, aby twoja pociecha uczestniczyła w programie innym, niż przewidziany dla jej grupy wiekowej, możesz złożyć w dziekanacie odpowiednio uzasadniony wniosek. Tematyka zajęć dla dzieci jest szeroka: od nauk humanistycznych po ścisłe, np. warsztaty archeologiczne, zajęcia z biologii i ochrony środowiska dla dzieci, warsztatów młodego filmowca, spotkania z ekspertami w danej dziedzinie.

 

Oprócz podstawowej oferty, Uniwersytet powadzi Małą Akademię Teatru i Tańca oraz Laboratorium Ekspresji Dziecięcej - Modeling i Autokreacja. MATT to zajęcia z dziedziny teatru, tańca i muzyki, a ich celem jest rozwijanie zdolności motorycznych dziecka, nabycie umiejętności autoprezentacji i poczucia estetyki. Program daje dzieciom szansę spot kania z inną kulturą, uczestniczy bowiem w międzynarodowym projekcie "From Here to Here". Program edukacyjny LED wspiera psychologiczny rozwój dziecka oraz zapewnia niezapomnianą zabawę- dzieci projektują własne pokazy mody, reżyserują je, oraz uczestniczą w sesjach zdjęciowych. Dbając o pasję muzyczną dziecka, możesz zapisać je do chóru GIOIA. Uwaga! W wymienionych programach: LED, MATT, chór GIOIA, mogą brać udział mogą dzieci niebędące studentami UŚD. Zazwyczaj 45. minutowe zajęcia odbywają się sobotnimi popołudniami, a rodzice i prawni opiekunowie nie mogą uczestniczyć w wykładach, chyba, że należą do Grupy Opieki Rodzicielskiej.

 

Dziewczynka wykonująca zdjęcie aparatem fotograficznym
Dziewczynka wykonująca zdjęcie aparatem fotograficznym

 

Studiowanie na UŚD jest płatne. Co roku wysokość kwoty podawana jest na stronie UŚD. Przykładowo w poprzednich latach, opłata za pierwszy semestr nauki wynosiła 290 złotych, zaś za każdy kolejny - 250. Za zwłokę w wysłaniu formularza musisz liczyć się z dodatkowym kosztem 10 złotych. Jeśli dziecko ma rodzeństwo studiujące na UŚD, przysługuje mu 10% zniżka. Możesz także złożyć wniosek do dziekana, o przyznanie dziecku stypendium.

 

Pamiętaj!

 • Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną.
 • Na stronie UŚD dostępne są plany zajęć- jesteś zobowiązany do ich śledzenia; aktualności pojawiają się także na facebooku UŚD.
 • Dziecko otrzymuje imienny identyfikator, który jest płatny: 5 złotych przy odbiorze, oraz zobowiązane jest do noszenia go na każde zajęcia.2. Uniwersytet Śląski Młodzieży.

 

Uniwersytet Śląski Młodzieży w Katowicach

Uniwersytet Śląski organizuje również zajęcia dla uczniów w ramach Uniwersytetu Młodzieży. UŚM składa się z dwóch wydziałów. Wydział Teorii i Doświadczeń, którego tematyka dotyczy nauk ścisłych, np.: weterynaria, robotyka, medycyna. Zajęcia dla uczniów odbywają się w miejscach stosownych do tematyki, np. w Instytucie Stomatologii, klinikach weterynaryjnych czy Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Studenci Wydziału Mediów i Kultury studiują w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w pracowniach filmu, fotografii i teatru. Poznają zagadnienia związane z nowymi mediami, dziennikarstwem, komunikacją społeczną. Działa także oddział interdyscyplinarny.

 

Koszt studiów to 230 złotych, a za przyprowadzenie osoby, która także zapisze się na UŚM, przysługuje zniżka w wysokości 30 złotych.

 

 

Śląski Uniwersytet Dziecięcy Gaudeamus

Śląski Uniwersytet Dziecięcy Gaudeamus, mający swoją siedzibę w Katowicach, jest oddziałem Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen Jerzego Ziętka. Zajęcia dla dzieci odbywają się w dwóch grupach wiekowych: dzieci w wieku od 6 do 9 lat, oraz od 10 do 12 lat. Na program składają się wykłady oraz warsztaty rozwojowe dla dzieci, na których uczniowie mają dostęp do wiedzy interdyscyplinarnej: od podróży w głąb ziemi i ciało człowieka, przez historyczne podróże w przeszłość, po kulturoznawcze wycieczki do Indii. Uniwersytet dzieci organizuje wycieczki, których koszt ustalany jest z rodzicami. Uwaga! Jeśli zapiszesz dziecko na wycieczkę, zobowiązany jesteś w niej  uczestniczyć, organizator zapewnia jedynie opiekę merytoryczną. Wykłady trwają 30 minut, natomiast warsztaty od 60 do 90. Podczas nich, możesz brać udział w panelu dyskusyjnym rodziców, gdzie zapraszani są różni goście: od psycholodzy, trenerzy rozwoju, lekarze itd. Opiekunowie dostają wydrukowany plan zajęć, jest on także dostępny na stronie Uniwersytetu. O zmianach rodzice informowani są drogą mailową, lub w nagłych przypadkach, telefonicznie, co z pewnością jest sporym ułatwieniem.

 

Pobieranie nauki w Uniwersytecie Dziecięcym jest płatne: w pierwszym roku semestr kosztuje 150zł, w kolejnych 140zł.  

 

Pamiętaj!

 • Zapisy na zajęcia dla dzieci odbywają się drogą elektroniczną oraz w siedzibie organizatora.
 • Dziecko otrzymuje identyfikator oraz indeks, w którym otrzymuje pieczątki za obecność na zajęciach; jest zobowiązane do posiadania ich na każdych zajęciach.
 • Jeśli zapiszesz dziecko na wycieczkę, musisz w niej brać udział.

 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest miejscem szczególnym w naszym zestawieniu- jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia prowadzone są w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronatami darmowej nauki dla uczniów klas 5. i 6. szkoły podstawowej realizowanej w EUD, są Minister Edukacji Narodowej i Narodowy Bank Polski.

EUD oferuje naukę z dziedzin ekonomicznych. Zajęcia podane w przystępnej i ciekawej formie, pomagają przezwyciężyć niechęć do trudnej nauki. Bloki tematyczne zajęć to np.: otoczenie gospodarcze, finanse przedsiębiorcy, efektywne doskonalenie się, praktyka biznesu i zarządzanie. Rodzice mogą brać udział w tym samym czasie w spotkaniach, podczas których zdobywają wiedzę na temat kształtowania postaw dziecka. Zajęcia dla dzieci odbywają się popołudniami, a ich plan podawany jest na stronie Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.  

 

Pamiętaj!

 • Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną na stronie organizatora.
 • Dziecko otrzymuje indeks oraz identyfikator, które musi mieć na każdych zajęciach
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszych zajęciach w semestrze skutkuje skreśleniem z listy studentów EUD!

UE w Katowicach jest także partnerem Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uniwersytet WSB prowadzi zajęcia aż w 17 miastach! Między innymi w: Bobrownikach, Cieszynie, Sławkowie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Łazach, Mierzęcicach, Myszkowie, Ożarowicach, Psarach, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Wolbromiu, Zawierciu i Żywcu. Konkretne miejsce odbywania zajęć zależy od miejscowości.

 

Studentem może zostać każde dziecko w wieku od 6 do 12 lat, a więc uczniowie zerówek oraz szkół podstawowych. Wypełniając formularz elektroniczny zapisujesz dziecko na wykłady, których w cyklu roku akademickiego jest minimum 10. Zakres takich dodatkowych, pozaszkolnych zajęć jest różnorodny: instrumentoznawstwo, przyroda, biologia, fizyka, krajoznawstwo, kultura - wiedza o mitologii i folklorystyce regionu. Długość wykładu to 60 minut. Twoja pociecha może uczestniczyć w Akademii Młodego Wykładowcy, a także brać udział w Konferencjach Dzieci i Młodzieży, podczas których ma poznać charakter pracy naukowej. Rodzice mogą brać udział w Akademii Rozwoju Rodzica. Oprócz wykładów, Uniwersytet Dzieci WSB prowadzi warsztaty, w których udział jest dodatkowo płatny. Terminarz aktualizowany jest na stronie organizatora. O zmianach w terminarzu, rodzice powiadamiani są drogą mailową lub przez sms (pamiętaj zatem, aby w przypadku zmian numeru, aktualizować dane).

 

Opłata roczna, w zależności od miasta, wynosi od 100 do 150 złotych. WSB oferuje atrakcyjne promocje- każdy kolejny student płaci 30 złotych mniej. Jeśli zapiszesz dziecko odpowiednio wcześniej, przysługuje ci ulga w wysokości 50 złotych. Obydwie promocje nie łączą się.

 

Pamiętaj!

 • Student otrzymuje identyfikator oraz indeks, które przynosi na wszystkie wykłady
 • Na dodatkowe warsztaty obowiązują odrębne zapisy; są one płatne (około 25 złotych).

 

Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy

Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy pod skrzydłami Wyższej Szkoły Humanitas także ma swoje siedziby w wielu miastach, m.in.: Pszczynie, Godowie, Krzyżanowicach, Tychach, Siewierzu, Porębą, Bytomiu, Piekarach Śląskich Michałowicach czy Będzinie. Na zajęcia mogą chodzić dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Zajęcia w formie wykładów, wycieczek i warsztatów są różnorodne- dziecko ma szansę poznać tajniki wiedzy z takich obszarów, jak biologia, geografia, chemia, oraz szeroko pojęta kultura. Dla opiekunów otwarto Akademię Rozwoju Rodzica, gdzie możesz poznać aspekty prawne i psychologiczne opieki nad dzieckiem. WSH otwarte jest na inicjatywę rodziców, dzięki której w tym roku utworzono dodatkowe zajęcia, tj. młody technik- programista, grafika 3D, przedsiębiorczy dzieciak, warsztaty kulturowo- językowe oraz teatralne. Udział w nich jest płatny, a wysokość kwoty zależy od zajęć. Oprócz tego w ofercie WSH znajdują się zajęcia dodatkowe - Letnia oraz Zimowa Akademia. Zajęcia dla dzieci odbywają się w soboty, ale ich konkretne daty i godziny musisz śledzić na bieżąco na stronie WSH.

Opłata za rok akademicki nauki wynosi 100 złotych.

 

Pamiętaj!

 • Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną.
 • Harmonogram zajęć udostępniany i aktualizowany jest na stronie WSH.
 • Dziecko otrzymuje indeks oraz na każdych zajęciach naklejki, które może wklejać do indeksu.
  Dziewczykna rozwiązująca ćwiczenia podczas warsztatów.
  Dziewczynka uczestnicząca w zajęciach na Uniwersytecie dla dzieci

   

Zajęcia dla dzieci i dla dorosłych na Śląsku

Dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia dla dzieci o szerokiej tematyce, z pewnością zaspokoją potrzeby i ciekawość każdego dziecka. Żaden z uniwersytetów dla dzieci nie zapomniał także o Tobie. Masz szansę zdobycia niezbędnej wiedzy, aby wspomóc swoją pociechę w drodze do sukcesu życiowego, a ponadto sam się rozwijasz. W naszym artykule nie wyczerpaliśmy wszystkich uniwersytetów. Mimo, że idea uczelni wyższych dla dzieci i młodzieży jest świeża, to ciągle przybywa lokalnych inicjatyw tego typu.

 

 

Zobacz również

Zajęcia z robotyki dla dzieci na Śląsku

Zajęcia z robotyki dla dzieci na Śląsku

Zajęcia z robotyki stają się jedną z popularniejszych form spędzania wolnego czasu dla dzieci. Dzięki tej aktywności, najmłodsi mogą poznać szereg interesujących zagadnień związanych z budową i działaniem maszyn...

czytaj więcej

10 najlepszych atrakcji dla dzieci na Śląsku

10 najlepszych atrakcji dla dzieci na Śląsku

Park Miniatur, Studio Filmów Rysunkowych, zagroda żubrów, a może park trampolin... Sprawdź zestawienie najlepszych atrakcji na Górnym Śląsku dla dzieci i rodziców, które gwarantują niezapomniane wrażenia.

czytaj więcej

Atrakcje dla dzieci na Górnym Śląsku

Atrakcje dla dzieci na Górnym Śląsku

Górny Śląsk jest znany jako jeden z najbardziej uprzemysłowionych terenów naszego kraju. Wiele tutaj przedsiębiorstw, kopalni, fabryk, a nawet uzdrowisk. Jednak nie dajcie się zwieść! Na Górnym Śląsku także...

czytaj więcej

10 najciekawszych zajęć edukacyjnych dla dzieci na Śląsku

10 najciekawszych zajęć edukacyjnych dla dzieci na Śląsku

Na ogół wielu dzieciom słowo nauka kojarzy się negatywnie. Jednak uczenie się poprzez zabawę wcale nie musi być nudne. Poznaj ofertę warsztatów edukacyjnych na Śląsku i zachęć swoje dziecko do kreatywnego uczenia...

czytaj więcej