Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.pozytywka.com (zwany dalej: 'Serwisem'). 

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Dominik Tołłoczko-Maleczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOMINO CONSULTING DOMINIK TOŁŁOCZKO-MALECZEK z siedzibą w Zabrzu (41-813), ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7 lok. 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 6482312929, REGON: 243550318, zwana dalej POZYTYWKA.COM.

3. POZYTYWKA.COM dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1. POZYTYWKA.COM zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Serwisie;
b) zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi odpłatnej;
c) korzystania z formularza kontaktowego;
d) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi odpłatnej Użytkownik dodatkowo podaje następujące dane:

a)  imię i nazwisko;

b)  dane adresowe:

   a. kod pocztowy i miejscowość;

   b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

   c. województwo.

c)  numer telefonu.

5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)  firmę Przedsiębiorcy;

b)  numer NIP.

6. Po dokonaniu rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik może dodatkowo podać w koncie następujące dane:

a)  adres strony internetowej;

b)  kraj (państwo);

c)  numer faksu;

d)  numer KRS;

e)  numer REGON;

f)  województwo.

7. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez użytkownika po zalogowaniu się do konta użytkownika.

8. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a)  adres e-mail;

b)  firmę przedsiębiorcy;

c)  imię i nazwisko;

d)  numer telefonu.

9. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

10.Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1. W przypadku dokonania rejestracji w Serwisie dane użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta użytkownika i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, dane Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia wybranych usług.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji użytkowników, a także administrowania Serwisem.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez POZYTYWKA.COM za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój 'czas wygaśnięcia' oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez POZYTYWKA.COM usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

2. POZYTYWKA.COM wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

b)  Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji 'zapamiętaj mnie' przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

3. POZYTYWKA.COM wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. POZYTYWKA.COM wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b)  prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. POZYTYWKA.COM może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez POZYTYWKA.COM przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. POZYTYWKA.COM nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 

1. Dane osobowe zbierane przez POZYTYWKA.COM za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy POZYTYWKA.COM.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: 'Jak wykorzystujemy zebrane dane?'.

4. POZYTYWKA.COM zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.

5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. POZYTYWKA.COM może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez POZYTYWKA.COM roszczeń od danego Użytkownika.

6. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem 'Zapomniałem hasła', podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez POZYTYWKA.COM wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.

7. POZYTYWKA.COM nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

1. POZYTYWKA.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@pozytywka.com.

3. Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2017