Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Fundacje dziecięce w Warszawie

Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Niektóre pociechy mają to szczęście, że rozwijają się bezproblemowo i zdrowie im dopisuje. Niestety, dużo maluchów ma problemy zdrowotne, ich rozwój przebiega wolniej albo potrzebują specjalistycznej pomocy.

 

Na pomoc maluchom w Warszawie

Oto lista wybranych warszawskich organizacji non-profit dla dzieci, przydatna dla rodziców, których pociechy wymagają profesjonalnego wsparcia i większej uwagi.

 

1. Fundacja "Sto Pociech"

Fundacja "Sto Pociech" zajmuje się wspieraniem rozwoju zarówno dzieci, jak i dorosłych. Działania organizacji są skierowane na profilaktykę, ponieważ współtwórcy fundacji twierdzą, że wczesne wsparcie dane rodzinie to najlepszy sposób w zapobieganiu dysfunkcji  i patologii w późniejszym czasie. "Sto Pociech" to miejsce, w którym króluje spontaniczna zabawa i swobodny rozwój sprzyjający budowaniu relacji oraz powstawaniu więzi. To miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom od 0 do 9 lat.

 

Znak serca zrobiony rękami
Dziecko, które wykonuje znak serca palcami

 

2. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Istnieje od 1992 roku i jej celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga liderom organizacji społecznych, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz wszystkim, którym leży na sercu rozwój młodych ludzi. Organizacja przygotowuje szkolenia, konferencje i spotkania z ekspertami dla władz samorządowych i administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych. Dodatkowo, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oferuje wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych projektów.

 

3. Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom organizuje konkretną pomoc chorym dzieciom
w leczeniu i rehabilitacji. Fundacja pomaga chorym dzieciom (do 18 roku życia) i ich rodzinom, których sytuacja materialna nie jest najlepsza i nie mogą opłacić kosztów leczenia. Organizacja udziela finansowego wsparcia na koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją dziecka. Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom działa na terenie całego kraju i do tej pory przeznaczyła na swój cel ponad 2 miliony złotych.

 

4. Fundacja "Zdążyć z Pomocą"

Organizacja działa od 1998 roku, a inicjatorem programu "Zdążyć z Pomocą" był profesor Zbigniew Religa. Ideą fundacji jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji oraz niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja "Zdążyć z Pomocą" ma ponad 30 tysięcy podopiecznych, którym przekazuje fundusze na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw czy sprzętu medycznego oraz pomocy i materiałów edukacyjnych.

 

5. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Organizacja działa od 1991 roku, jej misją jest bezpieczne dzieciństwo i traktowanie dzieci z poszanowaniem ich godności. Fundacja zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą i udzielaniem pomocy tym maluchom, które jej doświadczyły. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje pomoc psychologiczną i prawną dla dzieci i ich opiekunów, uczy dzieci, w jaki sposób mogą uniknąć wykorzystania i przemocy, a także uczy dorosłych, jak traktować dzieci i co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.

 

Znak tęczy na dłoniach dzieci
Znak tęczy odbijający się na dłoniach dzieci

 

6. Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

To placówka powołana przez wyżej wspomnianą Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która zajmuje się stosowaniem i upowszechnianiem nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci. Centrum współpracuje z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Wypełnia lukę w systemie wymiaru sprawiedliwości oferując przyjazne dziecku miejsce, gdzie odbywają się przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw. Specjaliści z Centrum Pomocy Dzieciom udzielają pokrzywdzonym dzieciom i ich rodzinom pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej. Instytucja prowadzi szkolenia dla prokuratorów, sędziów i psychologów w zakresie problematyki dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa.

 

7. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Hej, Koniku!"

Organizacja została założona w 1995 roku z inicjatywy osób zafascynowanych możliwościami i efektami hipoterapii. Obecnie działalność fundacji "Hej, Koniku!" skupia się na trzech obszarach: rehabilitacji zdrowotnej osób z niepełnosprawnością - Ośrodek Hipoterapii, rehabilitacji społecznej - Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz rehabilitacji zawodowej - Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem". Ośrodek Hipoterapii usprawnia fizycznie, aktywizuje psychospołecznie oraz pomaga pokonywać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej bazuje na pomocy w codziennych czynnościach, w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością mogła się usamodzielnić i zintegrować z otoczeniem. Z kolei Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych "Razem" realizuje program aktywizacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem trenera pracy, czyli tak zwany model zatrudnienia wspieranego, który pomaga znaleźć właściwą ofertę pracy, skontaktować się z pracodawcą, a także podjąć i utrzymać zatrudnienie.

 

8. Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Instytucja działa na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin. Zajmuje się propagowaniem i szerzeniem informacji o wadach serca, ich diagnozowaniem i leczeniem. Działa również na rzecz ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałaniu problemom społecznym. Fundacja organizuje koncerty "Otwarte Serca", w trakcie których organizowane są zbiórki pieniężne.

 

Stópki małego dziecka, które wymaga leczenia
Stópki małego dziecka, które wymaga leczenia

 

9. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Fundacja działa od 1991 roku, a w 2006 roku zyskała status organizacji pożytku publicznego. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci z chorobą nowotworową przy wsparciu lekarzy onkologów. Misją fundacji jest poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży chorujących na nowotwór oraz ich rodzin. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową pomaga rozwiązywać problemy dzieci i ich rodzin wynikających z choroby, kształtuje właściwe postawy społeczne wobec choroby nowotworowej, reprezentuje swoich podopiecznych w kontaktach ze służbą zdrowia oraz wobec innych instytucji, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie problemów związanych z tą chorobą.

 

10. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Jest to miejsce dla nieuleczalnie chorych dzieci, zapewniające domową opiekę paliatywną. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci umożliwia pobyt chorych dzieci we własnych domach, to alternatywa wobec leczenie w szpitalu. Dyżur hospicjum trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rodziny pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci nie ponoszą kosztów związanych z opieką paliatywną. Organizacja zapewnia również wsparcie w żałobie rodzin dzieci oraz młodzieży, którzy zmarli z innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.

 

 

 

Zobacz również

Muzea dla dzieci w Warszawie

Muzea dla dzieci w Warszawie

Zobacz najciekawsze muzea do odwiedzenia ze swoją pociechą. W artykule zestawiliśmy najlepsze warszawskie muzea oferujące atrakcje dla dzieci.

czytaj więcej

Najciekawsze zajęcia kreatywne dla dzieci w Warszawie

Najciekawsze zajęcia kreatywne dla dzieci w Warszawie

Zobacz gdzie w Warszawie odbywają się najbardziej kreatywne zajęcia dla dzieci. Wybierz spośród 10 najbardziej atrakcyjnych miejsc i dowiedz się, jakie zajęcia oferują Twoim pociechom.

czytaj więcej