Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Kraków
  Rakowicka 27
  Kiedy: Godziny do ustalenia
  Wiek: Przedszkolak
  Uczeń podstawówki
  Cena: od 25,00
  do 100,00 zł/osoba
  Kategoria: Umysł
  Tel:12 293 54 28
  E-mail:ud@uek.krakow.pl

  Uniwersytet Dziecięcy UEK

  Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa, w ramach której dzieci w wieku 6-12 lat mogą uczestniczyć w różnego rodzaju atrakcyjnych formach aktywności: wykładach, wycieczkach, zajęciach sportowych i warsztatach. Jako słuchacze wykładów przypominających zajęcia prowadzone dla studentów, dzieci mogą wysłuchać interesujących prelekcji poruszających szeroką gamę tematów. Zajęcia w UD odbywają się w cyklu rocznym podzielonym na dwa semestry i realizowane są przez wykładowców UEK.

   

  UD - cele i program

  W swojej działalności UD (w skrócie Uniwersytet Dziecięcy) stawia sobie kilka ambitnych celów, z których mogą skorzystać najmłodsi. Są to cele: rozwojowe, kulturotwórcze, integracyjne i edukacyjno-poznawcze. Misją UD jest m.in. rozbudzanie ciekawości, potencjału oraz aspiracji dzieci, kształtowanie postawy obywatelskiej, integrowanie młodszego i starszego pokolenia, jak również stworzenie warunków do twórczego i wartościowego spędzenia czasu. To także doskonała okazja, aby zdolne i ciekawe świata dzieci mogły odkryć w sobie talent i szczególne zainteresowanie daną dziedziną nauki, np. ekonomią czy psychologią. Mottem Uniwersytetu Dziecięcego w Krakowie jest: "Razem odkrywamy świat".

   

   

  Wykłady na Uniwersytecie Dziecięcym przyciągają młodych entuzjastów wiedzy i nauki 

   

  Tematyka zajęć dla młodych odkrywców świata

  Na zajęciach prowadzonych w UD poruszane są tematy dotyczące wielu dziedzin. Oto przykłady zaczerpnięte z programu zajęć UD na I semestr 2016/17 r.: 

  • historia i muzealnictwo (wykład inauguracyjny na I semestr 2016/17: "Kolekcjonerzy mali i duzi. Czy każdy może założyć muzeum?"), 
  • stosunki międzynarodowe ("Czy pieniędzy może być za dużo? Rzecz o inflacji i polityce pieniężnej"), 
  • gospodarka i administracja ("Skąd się bierze praca?"), 
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna ("O co spierają się politycy?").

  Poza wykładami związanymi z poszczególnymi wydziałami i kierunkami studiów, prowadzone są również zajęcia o bardziej ogólnej tematyce (przykłady z programu podstawowego i harmonogramu zajęć dodatkowych UD na I sem. 2016/17): 

  • "Co warto wiedzieć o turniejach rycerskich?", 
  • "Opowieści obrazów czyli o tym jak patrzeć, by widzieć więcej" 
  • "Regionalne podróże kulinarne". 

  Mały żak na Uniwersytecie Dziecięcym

  Szczególną atrakcją jest to, że mali słuchacze UD otrzymują indeksy, do których zbierają wpisy od wykładowców poświadczające poczynione postępy, a na zakończenie roku mogą uzyskać unikatowy "Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie". Urozmaicenie form i treści zajęć to coś, co na pewno spodoba się ciekawym świata i aktywnym dzieciom, których nie onieśmiela profesorska toga i katedra. Tego rodzaju twórcze spędzanie czasu to doskonały sposób na zapoznanie dzieci z życiem społeczności akademickiej, z którą być może zechcą kiedyś związać swoją przyszłość.