Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • WC
  • Pod dachem
  • Na zewnątrz
Gdzie: Gliwice
Barlickiego 3
Kiedy:
Pn. - Pt. 08:00 - 16:00
Sob. nieczynne
Niedz. nieczynne
Cena: darmowe
Kategoria: Domy Kultury i biblioteki
Tel:(32) 232-69-54, (32) 231-80-62
E-mail:mdk@mdk.gliwice.pl

Otwarte

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

W naszej pracy przyświeca nam myśl Janusza Korczaka: 
"Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło - zgoda, a i coś jeszcze! spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności - otwarte okno". 


Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach to placówka wychowania pozaszkolnego, której misją jest podejmowanie działań mających na celu: 

- wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży;
- rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne;
- stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe;
- poszanowanie dla wartości patriotycznych;
- stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
- umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej;
- organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki, dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gliwic, regionu i kraju.

 

 

Proponujemy uczestnikom naszych zajęć rozwój przez sztukę, kierując do nich zaproszenie: Przyjdź, Zaangażuj się, Przeżyj przygodę.

W bieżącym roku szkolnym w placówce działa ponad 100 kół zainteresowań o charakterze: artystycznym, sportowym i interdyscyplinarnym - skupiających niemal 1200 uczestników.

Wychowankowie oprócz rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, aktywnie i z powodzeniem uczestniczą w konkursach, przeglądach, zawodach - zdobywając dla placówki wysokie wyróżnienia. Zespoły artystyczne zaś prezentują swój dorobek na terenie miasta, regionu i kraju, a także uczestniczą w konkursach międzynarodowych.

Młodzieżowy Dom Kultury przy realizacji swoich planów i zamierzeń współpracuje z wieloma placówkami kulturalno - oświatowymi.

 

 

W dalszej pracy placówka pragnie realizować potrzeby i oczekiwania środowiska oświatowego (uczniowie, rodzice, i szkoła) i lokalnego poprzez:


- tworzenia odpowiednich kół zainteresowań;
- zatrudnianie kompetentnej i wykwalifikowanej - wg obowiązujących przepisów - kadry pedagogicznej; 
- umożliwienie dostępu nauczycielom do korzystania z nowoczesnych urządzeń medialnych; 
- systematyczne włączanie do bieżącej działalności rodziców; 
- organizowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych; 
- szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem kulturalnym i twórczym; 
- stworzenie takich warunków, aby placówka była bezpiecznym miejscem dla spędzenia czasu wolnego, działań twórczych, realizowania pasji i pomysłów wychowanków.

 

 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w czasie dalszej ewolucji działań placówki, wykorzystane będą wieloletnie, sprawdzone, cieszące się uznaniem formy pracy.