Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • WC
  • Pod dachem
Gdzie: Zabrze
Matejki 6
Kiedy: Godziny do ustalenia
Wiek: Przedszkolak
Uczeń podstawówki
Nastolatek
Cena: do uzgodnienia
Kategoria: Zajęcia sportowe
Tel:32 271 66 40
E-mail:sekretariat@mosir.zabrze.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

HISTORIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu został powołany do życia decyzją Prezydenta Miasta Zabrze nr 47/77 z dnia 29.12.1977 r. Decyzja ta stanowiła o powołaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu z dniem 1 stycznia 1978 r. jako zakładu budżetowego. Tak powołany MOSiR Zabrze działał zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, wydanymi na podstawie Prawa budżetowego. Zgodnie z tą decyzją, bezpośredni nadzór nad działalnością powołanej jednostki organizacyjnej sprawował Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu.

 

Aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania zakładu budżetowego MOSiR Zabrze był statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu. Pierwotnie przedmiotem podstawowej działalności zakładu budżetowego MOSiR Zabrze była realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji na obiektach sportowych będących w zarządzie MOSiR Zabrze oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

 

Z biegiem lat zakres działalności MOSiR Zabrze rozszerzał się. Począwszy od początku lat 90-tych ubiegłego wieku MOSiR Zabrze prowadził działalność nie tylko stricte sportowo-rekreacyjną lecz także biznesową. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z uchwały Zarządu Miasta Zabrze, MOSiR Zabrze stał się jednostką organizacyjną prowadzącą całokształt spraw dotyczących urządzania, wyposażania i administrowania targowiskami miejskimi i osiedlowymi na terenie miasta Zabrze oraz administrowania obiektami magazynowymi i prowadzenia działalności magazynowo-handlowej przy ul. Handlowej w Zabrzu.

W późniejszych latach działalność biznesowa została poszerzona o administrowanie i eksploatację Centralnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej oraz o administrowanie Szybem "Jan".

 

Od czerwca 2000 roku MOSiR Zabrze zmienił formę prawą, stał się Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, opierał swoją działalność na przepisach kodeksu spółek handlowych. Od tej pory MOSiR Zabrze był reprezentowany nie przez Dyrektora lecz przez Zarząd. Najpierw był to jednoosobowy Zarząd, potem tj. od 1 października 2007 r. trzyosobowy.

 

Obecnie MOSiR Zabrze prowadzi obiekty w Zabrzu o charakterze sportowym, takie jak hale sportowe, boiska, kąpielisko oraz o charakterze typowo gospodarczym takie jak składowisko odpadów, magazyny, targowiska, lokale użytkowe, parkingi.

MOSiR Zabrze jest specyficznym podmiotem, który z jednej strony, z uwagi na formę prawną działalności jaką jest spółka prawa handlowego, prowadzi działalność biznesową, a z drugiej strony świadczy usługi rekreacyjno-sportowe na rzecz społeczeństwa.