Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Bydgoszcz
  A.G. Siedleckiego 12
  Kiedy: Godziny do ustalenia
  Cena: do uzgodnienia
  Kategoria: Non-profit
  Tel:52 371-10-51, 793-101-280
  E-mail:fundacja@nowe-pokolenie.pl

  Fundacja Nowe Pokolenie

  Fundacja 'Nowe Pokolenie' to organizacja pożytku publicznego o charakterze non-profit działająca na terenie Bydgoszczy od 12 lat. Misją jej działania jest edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury, szczególnie wśród osób o utrudnionym starcie w przyszłość. Fundacja realizuje rocznie we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, miejskimi i podmiotami biznesowymi kilkanaście dużych projektów spełniających te cele:

   

  • Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc- największy interdyscyplinarny przegląd twórczości dla dzieci i młodzieży z domów dziecka z całej Polski. Uczestnicy startują w sześciu kategoriach: plastyka, fotografia, muzyka, taniec, mała forma sceniczna, film. Do tej pory odbyło się 11 edycji.
   http://www.festiwalradosnychserc.pl/
  Uczestnicy Festiwalu Radosne Serca

   

  • Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne 'Radosne Serca' - warsztaty skierowane są do utalentowanych dzieci i młodzieży z całej Polski. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych. 40 uczestników w wieku 10-18 lat wyjeżdża na 12-dniowe warsztaty, aby pod okiem doświadczonych instruktorów szkolić się w wybranej dziedzinie: taniec, śpiew, teatr i malarstwo. Zwieńczeniem ich ciężkiej pracy jest widowisko wystawiane w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. W tym roku wystawiliśmy sztukę pt. 'Alicja w Krainie Czarów', która zgromadziła komplet widzów.
   http://www.warsztatyradosneserca.pl/ 
  • Bezpłatne Projekty Terapeutyczne dla dzieci i rodziców - celem projektów jest wsparcie dzieci w wieku od 2 do 8 lat, których rozwój psychoruchowy nie przebiega prawidłowo w postaci diagnozy, opracowania indywidualnego programu terapeutycznego i doboru odpowiedniej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb - terapii behawioralnej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, Integracji Sensorycznej oraz wsparcie rodziców w postaci dostarczenia szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej jak skutecznie oddziaływać na dziecko w celu wspomagania jego rozwoju oraz kontynuować terapię w domu.
   http://www.nowe-pokolenie.pl/o-projektach_projekty-2016_terapia_nowe-pokolenie 
  • Interdyscyplinarne Warsztaty z Książką Czytamy i Działamy - celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców naszego miasta. W trakcie cotygodniowych  bezpłatnych warsztatów dzieci wraz rodzicami za pomocą słowa czytanego uruchamiają każde zmysły i wykorzystują przy tym wszystkie dozwolone techniki plastyczne.
   http://www.nowe-pokolenie.pl/o-projekcie_czytamswiat_nowe-pokolenie 

   

   

  Fundacja 'Nowe Pokolenie' jest organem założycielskim:


  - Domu Edukacyjno-Kulturalnego 'REGNUM' wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 1/2009- Główną ideą działalności 'REGNUM' jest atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez stworzenie możliwości odkrywania i pogłębiania własnych zainteresowań i uzdolnień. Celem prowadzonych zajęć jest połączenie zdobywania wiedzy z rozrywką poprzez wprowadzenie formy współpracy zespołowej, kształtowanie postaw, cech charakteru, a co za tym idzie rozwój psychiczny i intelektualny.

  http://www.regnum.bydgoszcz.pl

   

  - Przedszkola Niepublicznego 'Przedszkolna Chatka' wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2010 - to pierwsze w Bydgoszczy przedszkole o profilu teatralno-muzycznym. Naszym celem jest stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju talentów i zdolności poprzez rozbudzanie zainteresowań, ciekawości oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania świata.
  http://www.przedszkolnachatka.pl/ 

   

  - Rodzinnej Kawiarni z salą zabaw Kogel Mogel - pierwsza w Bydgoszczy rodzinna kawiarnia z salą zabaw oraz animatorem, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz organizuje różnorodne zabawy.
  https://www.facebook.com/