Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Gliwice
  Barlickiego 3
  Kiedy:
  Pn. nieczynne
  Wt. nieczynne
  Śr. 16:00 - 18:15
  Czw. nieczynne
  Pt. nieczynne
  Sob. nieczynne
  Niedz. nieczynne
  Wiek: Uczeń podstawówki
  Nastolatek
  Cena: darmowe
  Kategoria: Umysł
  Tel:32 232-69-54
  E-mail:mdk@mdk.gliwice.pl

  Zamknięte

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe - plan pracy w r.szk. 2015/2016

  Sprawy organizacyjne

  Zapisy uczestników zajęć. Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol). 
   

  Porządkowanie własnych prac 

  Organizacja pracy na dysku komputera.
  Organizowanie własnej pracy na komputerze.
  Zabezpieczanie plików przed wirusami.
  Utrzymywanie porządku w plikach i folderach.
  Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów.

  Podstawowe operacje na plikach i folderach.
  Odszukiwanie plików i folderów.
  Archiwizacja plików.
  Tworzenie skrótów.
  Foldery programu pocztowego.

  Jak zbudowany jest komputer i sieć komputerowa

  Budowa i działanie komputera.
  Ogólne zasady budowy i działania komputera.
  Funkcje najważniejszych części komputera.
  System binarny - zasady wykonywania prostychz obliczeń

  Budowa sieci komputerowej.
  Ogólne zasady budowy i funkcjonowania sieci komputerowych.
  Najważniejsze funkcje sieci komputerowej.
  Prawa dostępu do sieci komputerowej.
  Protokoły w sieci Internet.
  Netykieta w sieci.

  Krótka historia informatyki.
  Historia algorytmiki.
  Historia maszyn liczących.
  Twórcy informatyki.

  Redagowanie tekstów

  Praca nad tekstem.
  Przygotowywanie ozdobnych druków, np. dyplomu:
  - wstawianie ilustracji z galerii Clipart,
  - wklejanie dźwięków i filmów,
  - otaczanie obiektu tekstem.
  Tworzenie obiektów graficznych. 
  Tworzenie tabel w edytorze tekstu.
  Umieszczanie tabel w dokumentach tekstowych.
  Zapisywanie indeksów górnych i dolnych.
  Umieszczanie nagłówka i stopki.

  Zaawansowane sposoby redagowania dokumentów tekstowych.
  Dostosowywanie wyglądu tekstu do jego treści.
  Pisanie listu motywacyjnego i CV.
  Tworzenie szablonów
  Tworzenie formularzy
  Tworzenie spisu treści
  Tworzenie spisu tabel
  Korespondencja seryjna

  Tworzenie prostych prezentacji

  Przygotowanie prezentacji multimedialnej
  Tworzenie prostej prezentacji z gotowych elementów. 
  Wybieranie układu slajdu do rozmieszczania tekstu i grafiki.
  Korzystanie z szablonu projektu slajdu.
  Posługiwanie się siatką i prowadnicami przy rozmieszczaniu elementów na slajdzie.
  Prezentacja własnych ulubionych sposobów wykorzystania komputera - prezentacje autorskie

  Zbieranie i opracowywanie danych - arkusz kalkulacyjny

  Wykonywanie prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
  Wypełnianie komórek arkusza tekstem i liczbami.
  Zapisywanie formuł w komórkach arkusza kalkulacyjnego.
  Nanoszenie zmian w komórkach arkusza kalkulacyjnego.
  Formatowanie komórek i tabeli w arkuszu kalkulacyjnym.
  Zbieranie danych i umieszczanie ich w arkuszu.

  Ilustrowanie danych na wykresach.
  Tworzenie wykresu kolumnowego dla tabeli.
  Posługiwanie się kreatorem przy tworzeniu wykresu.
  Formatowanie wykresu w arkuszu kalkulacyjnym.
  Tworzenie wykresu kołowego.
  Nanoszenie zmian w tabeli i na wykresie.

  Obliczenia procentowe w arkuszu kalkulacyjnym.
  Sumowanie zawartości komórek w arkuszu kalkulacyjnym.
  Stosowanie funkcji standardowych w arkuszu kalkulacyjnym.
  Posługiwanie się adresami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi.
  Kopiowanie adresów w arkuszu kalkulacyjnym.

  Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym.
  Wypełnianie komórek seriami danych w arkuszu kalkulacyjnym.
  Posługiwanie się kreatorem wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.
  Wzajemne położenie dwóch prostych.
  Tworzenie wykresów dwóch prostych w arkuszu.

  Planowanie wydatków w arkuszu kalkulacyjnym.
  Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do opracowania danych pochodzących z różnych źródeł.
  Planowanie w arkuszu rozbudowanych obliczeń.
  Rozwiązywanie zadań problemowych z zastosowaniem funkcji logicznych.

  Rozwiązywanie problemów - algorytmy

  Algorytmy wokół nas.
  Formułowanie sytuacji problemowych wymagających rozwiązania.
  Specyfikacja algorytmu.
  Schemat obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym jako algorytm.

  Algorytmy liniowe.
  Omówienie specyfiki algorytmu liniowego.
  Polecenia powtarzające się i polecenia warunkowe 
  Znajdowanie najmniejszego elementu w zbiorze.

  Symulacja działania algorytmów 
  Schematy blokowe 
  Cechy algorytmów.
  Rozwiązywanie zadań algorytmicznych

  Poszukiwanie informacji w uporządkowanym zbiorze.
  Porządkowanie zbioru.
  Gra w odgadywanie liczby.
  Strategia poszukiwania przez podział zbioru.
  Porządkowanie przez wybór.
  Strategia zachłanna.
  Określenie problemu reszty.

  Pierwsze kroki w programie Logomocja.

  Podstawowe cechy języków programowania.
  Wydawanie prostych poleceń.
  Rysowanie linii przerywanej.
  Powtarzanie czynności.

  Definiowanie procedur w programie Logomocja.
  Uczenie żółwia nowych poleceń.
  Definiowanie nowej procedury.
  Zapisywanie projektu do pliku.
  Dodawanie parametrów do definicji procedury.
  Ustalanie kolorów pisaka, tła i wypełnienia. 
  Korzystanie z procedury wielokąt.
  Zapisywanie projektu.

  Wykonywanie złożonych rysunków w programie Logomocja.
  Wykorzystanie zdefiniowanej procedury w nowej procedurze.
  Rysowanie złożonych rysunków i zapisywanie wyrażeń.
  Projektowanie parkietu.
  Przenoszenie definicji procedury między projektami.

  Strona WWW w programie Logomocja.
  Dodawanie przycisków do utworzonego projektu.
  Losowe dobieranie wartości parametrów procedur.
  Zapisywanie projektu jako strony WWW.

  Projekty rekurencyjne w programie Logomocja.
  Zastosowanie instrukcji warunkowej.
  Nadawanie wartości zmiennym.
  Wywoływanie procedur z zastosowaniem rekurencji.
  Procedury z parametrami.

  Podstawy programowania w środowisku Turbo Pascal

  Algorytmika i programowanie:
  1) metodyczna analiza i modelowanie umiarkowanie złożonych problemów i procesów z różnych dziedzin,
  2) przegląd algorytmów klasycznych,
  3) wybrane techniki projektowania algorytmów i struktur danych: programowanie strukturalne, zstępujące, abstrakcja danych, metoda kolejnych uściśleń,
  4) elementy analizy algorytmów,
  5) indywidualna i zespołowa realizacja projektów programistycznych w wybranym języku wysokiego poziomu.

  Środowisko języka Turbo Pascal
  Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników
  Sytuacje warunkowe w programie
  Proste pętle w programie
  Zagnieżdżone pętle w programie
  Pętle 'dopóki' i 'powtarzaj' w zadaniach