Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • WC
  • Pod dachem
  • Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Gdzie: Tarnów
Mickiewicza 4
Kiedy: Godziny do ustalenia
Cena: od 10,00
do 35,00 zł/osoba
Kategoria: Kina, teatry i opery
Tel:668 323 998, 784 976 025
E-mail:kasabiletowa@teatr.tarnow.pl

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Wizytówka Tarnowa, Teatr im. Ludwika Solskiego, mieści się w ścisłym centrum miasta. Siedziba Teatru to nowoczesny budynek, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniający wszelkie kryteria, jakie stawiać może zakres działania instytucji. W jego wnętrzu znajdziemy: 

  • Scenę Dużą kształtem zbliżoną do widowni amfiteatralnej,
  • kameralną Scenę Małą,
  • ulokowaną w podziemiach Salę Underground,
  • dwupoziomowe foyer, gdzie oglądać można czasowe wystawy artystyczne. 
Budynek tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego (źródło)

 

nie tylko spektakle

Działalność Teatr im. Ludwika Solskiego nie ogranicza się do prezentowania przedstawień dla małych i dorosłych pasjonatów sztuki teatralnej. Poza wystawianiem spektakli, teatr realizuje wiele projektów artystycznych, mających na celu skrócenie dystansu między twórcami a odbiorcami oraz promocję sztuki teatralnej jako sposobu zagospodarowania wolnego czasu. W jego murach wystawiane są liczne wystawy malarstwa, organizowane są koncerty i widowiska dla szerokiego grona odbiorców oraz spotkania poetyckie i montaże słowno-muzyczne

 

Projekt "Cztery Talie Roku'

Projekt artystyczny, realizowany wespół z Gminą Miasta Tarnowa, rozbity jest na cztery odrębne wydarzenia. Jego głównym założeniem jest pokazanie mieszkańcom regionu tarnowskiego, że z teatrem warto się zaprzyjaźnić. Kierownictwo artystyczne chce w ten sposób zwiększyć popularność teatru, a także zachęcić odbiorców do wyjścia z roli biernego widza na rzecz aktywnego twórcy-amatora. 

 

Dwa pierwsze wydarzenia związane z projektem adresowane są do dzieci i młodzieży. Pierwszy z nich to warsztaty Talia bez barier, uczące współpracy i zrozumienia pomiędzy dziećmi i młodzieżą pełnosprawną, a ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Każdą edycję Talii bez barier podsumuje występ pary dzieci, wybranej w toku zajęć. Współpracy uczyć ma także następne wydarzenie projektu, a mianowicie Mała Talia. To wydarzenie adresowane jest do dzieci ze szkół i przedszkoli; zachęca młode umysły do aktywnego przeżywania treści dramatycznych. Podczas Małej Talii dzieci obejrzeć mogą specjalne przygotowane spektakle. Wydarzeniu towarzyszą też liczne zajęcia i warsztaty wprowadzające młodych odbiorców w teatralną przestrzeń. 

 

Charakter konkursowy posiada również Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA. Festiwal ten to promocja twórczości komediowej, mającej tak ogromną siłę oddziaływania na publiczność. 

 

Nieco innym wydarzeniem jest Talia Korzenie, odwołująca się swą nazwą do początków istnienia Teatru im. Ludwika Solskiego, czyli do teatru amatorskiego. Talia Korzenie to przegląd teatrów nieprofesjonalnych, zarówno grup, jak i wykonawców indywidualnych. 

 

Tarnowski Teatr początek swej działalność datuje na rok 1945. Jego patron, Ludwik Solski, zasłużony aktor i reżyser, osobiście wyraził zgodę na to, by teatr otrzymał jego imię.