Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

    Gdzie: Gorzów Wielkopolski
    Teatralna 9
    Kiedy: Godziny do ustalenia
    Cena: do uzgodnienia
    Kategoria: Kina, teatry i opery
    Tel:95 728 99 34
    E-mail:sekretariat@teatr-gorzow.pl

    Teatr im. J. Osterwy

    XIX-wieczny budynek gorzowskiego teatru, nazywany najpiękniejszym obiektem w pasie zachodnim, uniknął zniszczeń w czasie wojny, co umożliwiło ulokowanie w nim siedziby Teatru Miejskiego już na początku 1946 roku. Teatr, zawsze istotny dla mieszkańców miasta, działał z przerwami z uwagi na brak środków - te trudne dla gorzowskiej kultury chwile skutkowały tworzeniem się teatrów amatorskich i działalnością impresaryjną. Dowodzi to, że wśród mieszkańców Gorzowa teatr był instytucją potrzebną i pożądaną.

    Początkiem ustabilizowanej, choć z niewielkim budżetem działalności gorzowskiego teatru była premiera 'Balladyny' J. Słowackiego w 1960. Teatrem kierowało wielu dyrektorów; nie sposób nie wspomnieć o zasługach Ireny Byrskiej i jej mężu, którym poświęcono pamiątkową tablicę we foyer. Do rozwoju instytucji mocno przyczynił się także Andrzej Rozhina, reżyser mocno angażujący publiczność w przedstawienia, a ludzi młodych w sztukę. Repertuar Teatru im. Osterwy obejmuje propozycje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych widzów

     

    Budynek gorzowskiego teatru (źródło)

     

    Działalność edukacyjna 

    Gorzowski teatr zawsze zwracał uwagę na potrzebę edukacji młodego pokolenia, zwłaszcza dzieci z ograniczonym dostępem do dóbr kulturalnych. Poprzez liczne projekty i inicjatywy, a także współpracę z placówkami oświaty Teatr im. J. Osterwy realizował i nadal realizuje te cele. Przede wszystkim w budynku instytucji realizowane są zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Ich program dostosowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pośród tematów warsztatów znalazły się zajęcia z dykcji i emisji głosu, podczas których uczestnicy uczą się podstawowych ćwiczeń poprawiających ich oddech i dykcję, a także dowiadują się, dlaczego w pracy aktora tak ważne jest wyraźne i poprawne mówienie i jak wpływa to na proces komunikacji. Innym proponowanym tematem, który wcale nie odbiega daleko od pierwszego, jest praca nad tekstem, czyli właściwa analiza, interpretacja tekstu i recytacja. Kolejnym z tematów jest fundamentalna w pracy aktora mowa ciała. Podczas tych warsztatów dzieci i młodzież uczą się gestów scenicznych, mimiki, odgrywają etiudy i ćwiczą w wielu pomysłowych grach, rozwijających zaufanie do innych aktorów i własną wyobraźnię. Zajęcia odbywają się pojedynczo lub w cyklu godzinnych spotkań.

     

     Przeciw wykluczeniom

     Teatr pragnie docierać do grup wykluczanych społecznie, osób z ograniczonym dostępem do kultury. W ramach licznych projektów odgrywano tu spektakle, uczące dzieci ważnych i odpowiedzialnych zachowań, np. jak postępować z osobami nieznajomymi - prezentowane na przykładzie interaktywnego przedstawienia 'Czerwony Kapturek wyrusza na wieś'. Innym projektem było przedsięwzięcie pt. '… przy łóżku?', którego celem było dotarcie ze sztuką teatralną do dzieci i młodych osób, przebywających na szpitalnych oddziałach. Teatr otwiera też swoje bramy dla ciekawskich. Można go zwiedzać od kulis i dzięki temu dokładniej poznać jego historię.

    Przy instytucji działa Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru, które wspiera pracę artystów, organizuje wyjazdy i konkursy promujące sztukę teatralną.