Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Elbląg
  Teatralna 11
  Kiedy: Godziny do ustalenia
  Cena: od 1,00
  do 40,00 zł/osoba
  Kategoria: Kina, teatry i opery
  Tel:(55) 641-97-00
  E-mail:teatr@teatr.elblag.pl

  Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

  Instytucja teatru w Elblągu wywodzi się z bogatej tradycji teatralnej, zaś datą jej powstania jest rok 1975. Jej siedziba mieści się w centrum miasta, przy ulicy Teatralnej. Dzięki stałemu zespołowi, energii i zaangażowaniu kierownictwa artystycznego, nowoczesnemu budynkowi oraz zainteresowaniu publiczności scena elbląskiego teatru rozkwita i prezentuje coraz to nowe spektakle, promując tym samym kulturę teatralną w regionie.  

   

  Projekty Ośrodka Kultury Teatralnej 

  W strukturze Teatru działa Ośrodek Kultury Teatralnej, odpowiedzialny za wszelkie inicjatywy podejmowane z myślą o edukacji, skupionej głównie na środowisku uczniowskim i studenckim. Wśród nich znajdują się również projekty realizowanie z myślą o dzieciach i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin. Jednym z takich projektów jest Teatr środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych KARAN, prowadzony przez wolontariuszkę, a zarazem aktorkę - Irenę Adamiak. Dzieci zgromadzone w świetlicy uczą się jak akceptować siebie i swoje otoczenie, jak rozmawiać z innymi, a także zdobywają wiedzę o sztuce teatralnej, czego efektem są wystawiane przez nich przedstawienia. 

  Do środowisk gimnazjalnych kierowany jest program pn. Rozmowy o Teatrze. Jest to cykl spotkań, podczas których uczniowie przerabiają materiał teatralny z różnych okresów literackich. Spotkania te są kameralnymi spektaklami, podczas których na scenie występuje troje aktorów, a publiczność zachęcana jest do interaktywnego włączania się w przedstawienie. Dzięki tak skonstruowanej lekcji dzieci poznają zarówno język sceniczny, jak i wartościowe dzieła z różnych epok. 

  Kolejną inicjatywą jest cykl spotkań w ramach Sceny przy stoliku. Na spotkaniach tych widzowie poznają współczesną dramaturgię polską i światową, chociaż jest ona prezentowana, a nie realizowana w pełnej formie spektaklu: aktorzy występują bez kostiumów, wspomagają się jedynie rekwizytami. Celem spotkań jest próba sprawdzenia na ile dany utwór ma szansę na zaistnienie na elbląskiej scenie. 

  Próbą 'oswojenia' młodych osób z teatrem są wycieczki oferujące poznanie teatru od kulis. Każda taka wycieczka jest w gruncie rzeczy lekcją teatralną, na której uczestnicy w większej grupie poznają przestrzenie teatru, urządzenia sceniczne, a także całą zakulisową produkcję powstawania spektaklu. 

  W murach teatru działa młodzieżowa grupa teatralna, której pełna nazwa to Grupa Teatralna 'Nietentego', prowadzone jest Teatralne Studio Młodych; budynek elbląskiego teatru jest także miejscem spotkań Dyskusyjnego Klubu Teatralnego.

   

  Elbląskie inicjatywy

  Na całą Polskę Teatr im. Aleksandra Sewruka rozsławiła Elbląska Wiosna Teatralna, czyli organizowany corocznie festiwal, podczas którego na scenie realizuje się wiele spektakli i premier z najlepszych polskich teatrów. Nieco mniejszą, lecz równie ważną inicjatywą jest Elbląski Przegląd Teatrów Offowych, który daje szansę regionalnym teatrom amatorskim, zarówno szkolnym, jak i offowym, do zaprezentowania swoich talentów.