Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Radom
  Szydłowiecka 30
  Kiedy: Godziny do ustalenia
  Cena: od 0,00
  do 10,00 zł/osoba
  Kategoria: Muzea, zamki i pałace
  Tel:0 48 332 92 81
  E-mail:muzeumwsi@muzeum-radom.pl

  Muzeum Wsi Radomskiej

  Muzeum Wsi Radomskiej działa od roku 1976. Jest to instytucja o charakterze skansenowskim, zatem wszystkie prezentowane przez Muzeum zabytki znajdują się na świeżym powietrzu. Jego misją jest opieka nad dziedzictwem kulturowym dawnych mieszkańców ziemi radomskiej, nazywanej Ramoskim lub Wsią Radomską. Ziemie te leżą na pograniczu Mazowsza i Małopolski. Zachowany wygląd dawnej wsi odzwierciedla historię regionu i lokalną tradycję, która dzięki staraniom Muzeum ochroniona została przed szkodliwymi dla kultury wpływami urbanizacji wsi. 

  Na obszarze 32,5 hektara prezentowane jest aż 80 zabytkowych obiektów dawnego budownictwa wiejskiego. Zobaczyć tu można chłopskie chałupy, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki, młyny wodne, a także dwory i kościół. Muzeum skansenowskie to pewnego rodzaju obraz dawnego modelu życia, dlatego na terenie skansenu mieści się aż 16 tysięcy eksponatów ruchomych, w tym maszyny rolnicze, tkaniny i elementy sztuki ludowej, pojazdy, jak również ule i narzędzia pszczelarskie pochodzące z poprzedzającej Muzeum ekspozycji bartniczo-pszczelarskiej. 

   

  Dwór z Brzeziec w radomskim skansenie (źródło)

   

  Wsi spokojna, wsi wesoła 

  Przedstawiając życie dawnych mieszkańców wsi, Muzeum zwraca w szczególności uwagę na rolę przyrody i powiązanej z nią pracą, z naciskiem na gospodarkę nadrzeczną. Teren Skansenu przecina urokliwa rzeka Kosówka, wzdłuż której ustawiono młyny, tartak i zagrodę z Solca. 

  Ponadto na terenie Muzeum organizowanie są wystawy stałe i czasowe, prezentujące wnętrza wiejskich budynków wraz z przedmiotami codziennego użytku. Wnętrza chałup zmieniają swoje oblicze pod dyktando kalendarza świąt kościelnych, pór roku i prac polowych. Te trzy czynniki wyznaczały bowiem rytm życia radomskiej wsi.

  Stale turyści zwiedzać mogą kilka ekspozycji. Jedna z nich to wystawa uli pokazywaną w skansenie bartniczo-pszczelarskim, inna to historia tego, jak powstaje skansen, jeszcze inną zaś jest usytuowana w pawilonie ekspozycyjnym wystawa opowiadająca o historii narzędzi i maszyn wykorzystywanych do pracy przez mieszkańców Radomskiego. 

  Dodatkowo w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, będącym oddziałem radomskiej instytucji, zwiedzający mogą zapoznać się z życiem, miejscem pracy i zgromadzonym dorobkiem wybitnego etnografa - Oskara Kolberga. 

   

  Ścieżka edukacyjna 

  W ofercie muzealnej poza zwiedzaniem znalazła się także bogata ścieżka edukacyjna, na którą składają się zajęcia teoretyczne jak lekcje muzealne i zajęcia praktyczne, np. wypiekanie chleba. Lekcje wzbogacane są przez spotkania z twórcami ludowymi, interaktywne wystawy czy połączoną z zabawą pracę w muzealnych ogródkach. Program zajęć wykorzystuje liczne środki audiowizualne oraz Internet. Wszystkie lekcje przeprowadzane są ośrodku edukacji muzealnej, czyli muzealnej szkole.