Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Zawiercie
  Piastowska 1
  Kiedy: od 16-04-2016 18:00
  do 16-04-2016 21:00
  Wiek: Uczeń podstawówki
  Nastolatek
  Cena: od 50,00
  do 150,00 zł/osoba
  Kategoria: Koncerty i widowiska
  Tel:32 672 28 82
  E-mail:sekretariat@mok.pl

  XXIV koncert "Wiesław Ochman i Jego Goście"

  Na sali widowiskowej MOK "Centrum' noszącej nomen omen imię Wiesława Ochmana wystąpią  w kwietniu następujący artyści: Justyna Bluj (sopran), Anna Malesza (sopran), Szymon Mechliński (baryton), Paweł Trojak (baryton). Ponadto zaśpiewa tenor Opery Śląskiej Maciej Komandera, a ramach cyklu "Mistrzowie Wokalistyki' Jerzy Mechliński (baryton). Tradycyjnie artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Podczas tegorocznego koncertu odbędzie się wystawa prac malarskich, na której zostaną zaprezentowane prace Poli Minster oraz Piotra Naliwajki. 

   

  Bilety na XXIV koncert "Wiesław Ochman i Jego Goście" dostępne są w kasie MOK "Centrum"   w cenach 50, 100 i 150 zł. 

   

  Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, a przy tym absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Ceramiki).  Naukę śpiewu pobierał od tak wybitnych nauczycieli jak Gustaw Serafin czy Maria Szłapak. Debiutował na scenie Opery Śląskiej. W ciągu swojej długiej kariery występował w Operze Krakowskiej, w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz na światowych scenach, spośród których warto wymienić nowojorską Metropolitan Operę, mediolańską La Scalę, Operę Paryską czy liczne Teatry Operowe w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Rosji, Szwajcarii oraz w Niemczech.  Wiesław Ochman brał udział w wielu słynnych festiwalach operowych, nagrał ponad pięćdziesiąt płyt z muzyką operową, otrzymał liczne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody. Jest laureatem "Orderu Uśmiechu', Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF-u, odebrał także w 2001 roku z rąk ówczesnego prezydenta RP -  Aleksandra Kwaśniewskiego - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
  Wróćmy do przeszłości, a dokładnie - do genezy zawierciańskich koncertów. Idea zorganizowania pierwszego z nich narodziła się 
  w 1993 roku w czasie spotkań ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta w Zawierciu Jana Klisiaka, a przy tym jednego z fundatorów Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu "Auxilium', z prezesem Fundacji dr. Henrykiem Wnukiem oraz Jarosławem Świtałą, którzy następnie zaproponowali Wiesławowi Ochmanowi zorganizowanie koncertu charytatywnego w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum'. Wybitny tenor przystał na tę propozycję, i tak oto pierwszy koncert w Zawierciu odbył się 16 października 1993 roku. W kolejnych latach koncerty organizowane były już w pierwszej połowie roku - wiosną lub w okresie przedwiośnia. 

   

  Oprócz niezaprzeczalnych wrażeń artystycznych koncerty Wiesława Ochmana w Zawierciu są od samego początku ściśle powiązane 
  z dobroczynnością. Dochód uzyskany z organizowanego koncertu rokrocznie przeznaczany jest Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu "Auxilium' im. dr. Henryka Wnuka na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 
  Odkąd tylko odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum' koncerty "Wiesław Ochman i Jego Goście", Mistrz w pełni poświęca się tej szczytnej idei, zrzekając się swojego honorarium na rzecz wspomożenia Fundacji w zakupie sprzętu. Przez niemal ćwierć wieku, dzięki hojności i wspaniałomyślności artystów oraz zawierciańskiej widowni, zakupione zostały liczne urządzenia, dzięki którym działalność Szpitala Powiatowego w Zawierciu i pracującego w jego obrębie personelu mogła być systematycznie, z roku na rok, usprawniana. 
  Zarejestrowana w 1992 roku Fundacja Pomocy dla Szpitala 
  w Zawierciu "Auxilium' od 2005 roku nosi imię jej założyciela i wieloletniego prezesa - dr. Henryka Wnuka. 
  Po jego śmierci prezesem Fundacji został dr Czesław Kawecki, który pełni tę funkcję do dziś. Dzięki koncertom Wiesława Ochmana szczególnie wiele na przestrzeni lat zyskały pracownie i oddziały zawierciańskiego szpitala: Pracownia Badań Czynnościowych Serca, Oddział Dziecięcy, Oddział Zakaźny, Oddział Okulistyczny, Laboratorium Analityczne oraz Blok Operacyjny. W dowód uznania dla osób 
  i instytucji wspierających działalność Fundacji od 1999 roku przyznawane są na koncertach "Wiesława Ochmana i Jego Gości' statuetki: "Kryształowe Ochmany' oraz "Super Ochmany'. "Kryształowego Ochmana' otrzymują firmy oraz osoby fizyczne wspierające finansowo działalność Fundacji. "Super Ochmany' wręczane są osobom oraz firmom bezinteresownie pomagającym w zorganizowaniu koncertu. Pierwszego 'Super Ochmana' otrzymał sam Mistrz. 

   

  W ciągu niespełna ćwierćwiecza zaśpiewało u boku Wiesława Ochmana w naszym mieście u źródeł Warty wielu wybitnych artystów polskich i zagranicznych - chociażby w ramach cyklu "Mistrzowie Wokalistyki". Nie brakowało także tych, którzy w MOK "Centrum" przeżyli swoje debiuty. Wśród debiutantów byli także zawiercianie, np. Joanna Ciupa, która zaśpiewała  u boku Mistrza w 2005 roku. Dla wielu występ na koncercie w Zawierciu był formą nagrody lub wyróżnienia w konkursach śpiewaczych, których jurorem był Wiesław Ochman. Nie sposób wyobrazić sobie koncertu "Wiesław Ochman 
  i Jego Goście' bez udziału Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, który dyryguje podczas zawierciańskich koncertów nieprzerwanie od 1995 roku. 
  Koncerty Wiesława Ochmana to nie tylko muzyka. Ich nieodłączną atrakcją są wystawy malarskie twórców zaprzyjaźnionych z Mistrzem, a przy tym utożsamiających się ze szczytną ideą zakupu sprzętu dla szpitala Wiesław Ochman może poszczycić się także osiągnięciami w malarstwie, które jak sam przyznaje - jest jego pasją. Dwukrotnie prezentował w Zawierciu swoje prace - w 1993 roku oraz podczas jubileuszowego, dziesiątego koncertu w 2002 roku. 
  Od samego początku (oprócz 1995 roku, kiedy to wyjątkowo nie urządzono wystawy), ekspozycje prac malarskich artystów przyłączających się do wspierania zawierciańskiego szpitala nieprzerwanie towarzyszą koncertom. 
  Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży obrazów zostają, rzecz jasna, przekazywane Fundacji "Auxilium' na cel dobroczynny.  Spośród malarzy wystawiających swoje prace na koncertach Wiesława Ochmana warto wspomnieć m.in. o Jerzym Dudzie-Graczu, Barbarze Przyłuskiej, Szymonie Szumińskim, Annie Ryś-Rzepińskiej, Jadwidze Marii Jarosiewicz, Stanisławie Baju, Januszu Szpycie, Ucie Henryce Gnatowskiej czy o Karolu Bondarence. W ubiegłym roku zawiercianie podziwiali prace tyskich malarzy Stanisława Mazusia i jego syna Karola. 
  Zaangażowanie Mistrza zostało niemal od razu zauważone i docenione przez mieszkańców oraz władze miejskie. W 1995 roku Wiesław Ochman uzyskał w dowód  uznania wobec swoich zasług kulturalnych, charytatywnych i sympatii dla Zawiercia zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Od 2002 roku Mistrz występuje na deskach sali widowiskowej własnego imienia  - Rada Miasta Zawiercie uchwałą zadecydowała o nadaniu sali widowiskowej 
  w MOK "Centrum' im. Adama Mickiewicza w Zawierciu patronatu Wiesława Ochmana.  Dekadę później, w  2012 roku, decyzją Rady Miasta Zawiercia, patronat światowej sławy tenora otrzymało rondo w centrum miasta, usytuowane na skrzyżowaniu ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki i Blanowskiej. 
  W uzasadnieniu uchwały napisano: Powstałe w 2010 roku rondo jest więc miejscem niejako łączącym to, co w Zawierciu powstało u początków istnienia miasta, a teraźniejszością. Jest to miejsce, którego patronem powinna być osoba niebudząca jakichkolwiek polemik, waśni, czy historycznych sporów. Taką właśnie osobą jest światowej sławy tenor, Wiesław Ochman.