Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • Pod dachem
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
Gdzie: Czerwionka-Leszczyny
3 Maja 36A
Kiedy: od 18-05-2017 00:00
do 19-05-2017 00:00
Cena: 40,00 zł/osoba
Kategoria: Sztuka i kreatywność
Tel:32 4311 634
E-mail:organizacyjny@mokcl.pl

XXIII Dziecięcy Festiwal Teatralny

REGULAMIN XXIII DZIECIĘCEGO FESTIWALU TEATRALNEGO

 

ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

 

1. CELE PRZEGLĄDU:

- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

- konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych

- popularyzacja zespołowych form teatralnych

- wymiana pomysłów i doświadczeń

- możliwość wspólnej pracy i zabawy z doświadczonymi twórcami teatralnymi w ramach warsztatów

 

2. UCZESTNICY:

- zespoły działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, domach kultury, świetlicach, klubach

- wychowankowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów

 

3. TERMIN IMPREZY:

18-19 maja 2017

 

4. BIURO ORGANIZACYJNE:

Centrum Kulturalno-Edukacyjne

ul. 3 Maja 36A

44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 4311-634, 32 4318-955 wew. 16 i 19

Piotr Adamczyk - kierownik artystyczny Festiwalu

tel. 507 413 804

 

UWAGA:

Wymagana jest akredytacja w wysokości 40 zł od osoby - wysokość akredytacji jest niezależna od tego przez ile dni zespół będzie uczestniczył w Festiwalu. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przelanie całej kwoty akredytacji do dnia 4 maja 2017 roku na konto 78845410952003009591640001.

Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród - w innym wypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

 

5. KATEGORIA:

każdy zespół prezentuje jedno przedstawienie, całość prezentacji do 30 minut - dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu spektaklu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatorów.

UWAGA:

O przyjęciu zespołu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator może wymagać wcześniejszego nadesłania kasety z zarejestrowanym spektaklem.

Ostateczny termin zgłoszenia - 19 kwietnia 2017.

 

6. OCENA I NAGRODY:

- Jury, składające się z 3 osób - specjalistów w dziedzinie teatru - będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

- dobór repertuaru i scenariusz

- środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch)

- światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię

- ogólny wyraz artystyczny.

Jury w zależności od możliwości finansowych oraz poziomu poszczególnych zespołów może przyznać nagrody finansowe.

O przeznaczeniu nagrody decyduje instruktor zespołu w porozumieniu z jednostką delegującą.

Wszystkie zespoły uhonorowane zostaną dyplomami.

 

7. PRZEPISY OGÓLNE:

- organizatorzy nie przewidują podziału zespołów na grupy wiekowe, natomiast jurorzy zwrócą szczególną uwagę na dobór odpowiedniego repertuaru oraz wartości edukacyjno-wychowawcze

- zespoły przyjeżdżają na koszt własny

- każdy uczestnik otrzyma obiad i kolację (dzień pierwszy), śniadanie i obiad (dzień drugi) oraz możliwość noclegu - organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg w sali gimnastycznej (należy przywieźć własną pościel i śpiwory)

- Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ul. 3 Maja 36A w Czerwionce-Leszczynach.

 

8. Przewidziane są warsztaty dla członków zespołów oraz instruktorów, prowadzone przez jurorów, a także zabawa integracyjna.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA W ZAKŁADCE 'DOKUMENTY' PO LEWEJ STRONIE.