Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
  Gdzie: Czerwionka-Leszczyny
  3 Maja 36A
  Kiedy: od 24-02-2017 00:00
  do 22-09-2017 00:00
  Kategoria: Sztuka i kreatywność
  Tel:(32) 431 16 34
  E-mail:organizacyjny@mokcl.pl

  XXI Międzynarodowy Konkurs Poetycki 'O ZŁOTE CYGARO WILHELMA'

  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CZERWIONCE - LESZCZYNACH zaprasza do wzięcia udziału w XXI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim 'O ZŁOTE CYGARO WILHELMA'!

   

  W siedzibie CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNYM przy ul. 3 Maja 36 A mieści się biuro informacyjne konkursu udzielające wszelkich informacji osobom zainteresowanym.

   

  Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2017 roku.

   

  Cele Konkursu:

  1. Promocja polskiej poezji współczesnej.

  2. Stworzenie możliwości spotkania twórców, wzajemnego się poznania .

  3. Konfrontacja poglądów i twórczości, doskonalenie warsztatu poetyckiego,

  inspirowanie aktywności kulturotwórczej.

  4. Pielęgnowanie pamięci o patronie konkursu oraz promowanie na świecie

  jego dorobku pisarskiego.


  REGULAMIN XXI MIĘDZYNARODOWEGO

  KONKURSU POETYCKIEGO 'O ZŁOTE CYGARO WILHELMA'


  Międzynarodowy Konkurs Poetycki 'O Złote Cygaro Wilhelma', organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ma charakter konkursowo-turniejowy

  w cyklu corocznym.


  1. Dopuszcza się do udziału autorów bez względu na wiek, narodowość, kraj zamieszkania, przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych przed debiutem oraz po debiucie.

  2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w języku polskim w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.  Adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

  PL, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36A


  Adres strony internetowej: www.mokcl.pl


  E - mail: organizacyjny@mokcl.pl


  Informacja: tel.: (32) 431 16 34, 431 89 55: Sylwia Wolnik (tel. wew. 16), Marek Śliwa (tel. wew. 19)


  3. Organizatorzy powiadomią uczestników konkursu o nominacji do finału na początku września. Finał odbędzie się 22 września 2017 roku.

  4. Nominowani mają obowiązek osobiście zaprezentować nadesłane na konkurs utwory przed jury i publicznością.
  5. Po prezentacji utworów przez finalistów jury określi kolejność i wysokość nagród oraz wyróżnień. Każdy z finalistów zostanie uhonorowany finansowo. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

   

  Pula nagród wynosi 5 000,00 pln!

  6. Utwory świadczące o tożsamości śląskiej będą kandydować do osobistej nagrody

  prof. Grażyny Barbary Szewczyk - córki pisarza (nagroda pieniężna).

  7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

  8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

  9. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, a nawet brutalne, ale nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym, antyhumanitarnym i propagujące rasizm.

  10. Autorzy wyrażają zgodę na archiwizację swoich danych osobowych oraz nadesłanych zestawów wierszy.

  Organizator zapewnia finalistom zwrot kosztów podróży najtańszym środkiem komunikacji na terenie Rzeczypospolitej.

   

   

  Nota biograficzna o patronie konkursu:


  WILHELM SZEWCZYK (1916 - 1991) - śląski pisarz, poeta i publicysta. urodził się w Czuchowie, dzisiejszej dzielnicy Czerwionki-Leszczyn. W swej twórczości skupiał się przede wszystkim na problematyce lokalnej, stawiając w jej centrum życie i etos śląskiego robotnika. Do jego najbardziej znanych utworów należą:

  - poematy: 'Noc', 'Hanys', 'Poemat górniczy',
  - powieści: 'Kleszcze', 'Czarne słońce', 'Wyprzedaż samotności',
  - zbiory esejów: 'Syndrom śląski', 'Z dymkiem cygara'.

  Jako redaktor naczelny społeczno-kulturalnych tygodników: 'Odra', 'Przemiany', 'Poglądy' w znacznym stopniu przyczynił się do promowania twórczości rodzimych autorów. Odegrał wielką rolę w kształtowaniu literackiego oblicza Śląska.