Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
  Gdzie: Czerwionka-Leszczyny
  3 Maja 36A
  Kiedy: od 26-03-2016 08:00
  do 30-06-2016 20:00
  Wiek: Uczeń podstawówki
  Nastolatek
  Cena: darmowe
  Kategoria: Sztuka i kreatywność
  Tel:(32) 43-18-955
  E-mail:sekretariat@mokcl.pl

  XX Międzynarodowy Konkurs Poetycki

  Nota biograficzna o patronie konkursu:

  WILHELM SZEWCZYK (1916-1991) ­ śląski pisarz, poeta i publicysta. urodził się w Czuchowie, dzisiejszej dzielnicy Czerwionki ­Leszczyn. W swej twórczości skupiał się przede wszystkim na problematyce lokalnej, stawiając w jej centrum życie i etos śląskiego robotnika. Do jego najbardziej znanych utworów należą:

  poematy: 'Noc', 'Hanys', 'Poemat górniczy',

  powieści: 'Kleszcze', 'Czarne słońce', 'Wyprzedaż samotności',

  zbiory esejów: 'Syndrom śląski', 'Z dymkiem cygara'.

  Jako redaktor naczelny społeczno-­kulturalnych tygodników: 'Odra', 'Przemiany', 'Poglądy' w znacznym stopniu przyczynił się do promowania twórczości rodzimych autorów. Odegrał wielką rolę w kształtowaniu literackiego oblicza Śląska.

   

   

  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CZERWIONCE - LESZCZYNACH

  zaprasza do wzięcia udziału

  w

  XX Międzynarodowym Konkursie Poetyckim

  'O ZŁOTE CYGARO WILHELMA'

  W siedzibie CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNYM przy ul. 3 Maja 36 A mieści się biuro informacyjne konkursu udzielające wszelkich informacji osobom zainteresowanym.

  Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2016 roku.

  Cele Konkursu:

  1. Promocja polskiej poezji współczesnej.

  2. Stworzenie możliwości spotkania twórców, wzajemnego się poznania .

  3. Konfrontacja poglądów i twórczości, doskonalenie warsztatu poetyckiego,

  inspirowanie aktywności kulturotwórczej.

  4. Pielęgnowanie pamięci o patronie konkursu oraz promowanie na świecie

  jego dorobku pisarskiego.

   

   

  REGULAMIN XX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO 'O ZŁOTE CYGARO WILHELMA'


  Międzynarodowy Konkurs Poetycki 'O Złote Cygaro Wilhelma', organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ma charakter konkursowo-turniejowy

  w cyklu corocznym.


  1. Dopuszcza się do udziału autorów bez względu na wiek, narodowość, kraj zamieszkania, przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych przed debiutem oraz po debiucie.

  2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w języku polskim w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.


  Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2016 roku.

  Adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

  PL, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36A


  Adres strony internetowej: www.mokcl.pl


  E - mail: organizacyjny@mokcl.pl


  Informacja: tel.: (32) 431 16 34, 431 89 55: Sylwia Wolnik (tel. wew. 16), Marek Śliwa (tel. wew. 19)


  3. Organizatorzy powiadomią uczestników konkursu o nominacji do finału na początku września. Finał odbędzie się 23 września 2016 roku.

  4. Nominowani mają obowiązek osobiście zaprezentować nadesłane na konkurs utwory przed jury i publicznością.
  5. Po prezentacji utworów przez finalistów jury określi kolejność i wysokość nagród oraz wyróżnień. Każdy z finalistów zostanie uhonorowany finansowo. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

  Pula nagród wynosi 6 000,00 pln.
  6. Utwory świadczące o tożsamości śląskiej będą kandydować do osobistej nagrody

  prof. Grażyny Barbary Szewczyk - córki pisarza (nagroda pieniężna).

  7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

  8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

  9. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, a nawet brutalne, ale nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym, antyhumanitarnym i propagujące rasizm.

  10. Autorzy wyrażają zgodę na archiwizację swoich danych osobowych oraz nadesłanych zestawów wierszy.

  11. Organizator zapewnia finalistom zwrot kosztów podróży najtańszym środkiem komunikacji na terenie Rzeczypospolitej.

   

  Imprezą towarzyszącą konkursowi będzie sesja popularnonaukowa

  "Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka", która odbędzie się w czerwcu br.