Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

 • Pod dachem
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury Jastrzębie-Zdrój
Gdzie: Jastrzębie-Zdrój
Kiedy: od 14-10-2016 18:00
do 16-10-2016 18:00
Wiek: Uczeń podstawówki
Nastolatek
Cena: darmowe
Kategoria: Koncerty i widowiska
Tel:32 47-17-924, 32 4731-012
E-mail:sekretariat@mok.jastrzebie.pl

XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów

 

PROGRAM FESTIWALU:

 • 14 PAŹDZIERNIKA 2016 R. - piątek

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Jastrzębie -Zdrój  ul. 1 Maja 36

godz. 18.00 Msza Święta - oprawa liturgiczna STOWARZYSZENIE CHÓR  MIEJSKI Jastrzębie-Zdrój  

godz. 19.00 Uroczysta inauguracja Festiwalu z udziałem chórów jastrzębskich dekanatów

                     koncert chóru  ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR "CANTICORUM"  Havířov - Czechy 

 

 • 15 PAŹDZIERNIKA 2016 R. - sobota

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

Jastrzębie-Zdrój  ul. ks. E. Płonki

godz. 18.00

koncert CHÓRU KOŚCIELNEGO "GLORIA" z Parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

koncert CHÓRU KOŚCIELNEGO  PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ w Wiśle

koncert CHÓRU "BELCANTO" z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Jastrzębiu-Zdroju

 

 • 16 PAŹDZIERNIKA 2016 R. - niedziela

Oprawa liturgiczna Mszy Świętych

 

Parafia Św. Jerzego - Mszana  godz. 9.00 - Chór AVE 

Parafia Matki Bożej Różańcowej - Moszczenica  godz. 9.00 - Chór NOVA ET VETERA 

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Połomia  godz. 9.00 - MSZANIANKA

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - ul. Kusocińskiego   godz.  9.30 - Chór LIRA 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła - ul. ks. Jerzego Popiełuszki  godz. 9.30 - 

             Chór CANTANTES DOMINO

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej - ul. Szkolna  godz. 10.00 - Chór CECYLIA

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła - Bzie godz.10.00 - Chór BELCANTO

Parafia Św. Katarzyny Sanktuarium Opatrzności Bożej - Jastrzębie Górne  godz. 11.00 - 

Chór LUMEN CRUCIS 

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Jastrzębie -Zdrój  ul. 1 Maja 36

godz. 16.30 

koncert  chóru  MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR "KYSUCA"   Čadca - Słowacja 

koncert  CHÓRU SYNAGOGI POD BIAŁYM BOCIANEM we Wrocławiu

Zakończenie Festiwalu

 

Organizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju 
 • Dekanat Jastrzębie Zdrój
 • Dekanat Jastrzębie Górne

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli:

 • Arcybiskup Metropolita Katowicki ks. Wiktor Skworc
 • Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman

 

 

CHÓRY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS FESTIWALU:

 • STOWARZYSZENIE CHÓR  MIEJSKI Jastrzębie-Zdrój

Stowarzyszenie Chór Miejski działa od 5 lat. Powstało na bazie trzech chórów parafialnych z Jastrzębia-Zdroju:  Chóru 'AVE' działającego przy parafii NMP Matki Kościoła, Chóru 'LIRA' działającego przy parafii Św. Katarzyny  oraz Chóru 'NOVA ET VETERA 2003' działającego przy parafii Miłosierdzia Bożego.

Stowarzyszenie w swoim repertuarze posiada utwory religijne, patriotyczne, powstańcze oraz ludowe. Swoim śpiewem uświetnia nie tylko uroczystości państwowe, ale także kościelne, a w szczególności Msze Święte w Intencji Ojczyzny odprawiane comiesięcznie w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W ciągu 5 lat Chór Miejski wykonał około 40 koncertów złożonych z utworów tematycznie związanych z daną okolicznością (m.in. 11 Listopada, 3 Maja, Festiwal im. ks. Anzelma Skrobola). Chór Miejski systematycznie poszerza swój repertuar i doskonali wykonywanie utworów. Stowarzyszenie liczy 68 członków. Dyrygentami są pani Katarzyna Wierzbińska i pan Marek Cypryś, prezesem pani Wiesława Kmita. W czasie mszy świętej inaugurującej  14 edycję Festiwalu

 im. ks. Anzelma Skrobola  chórem dyryguje pani Katarzyna Wierzbińska. 

 

 • ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR "CANTICORUM"  Havířov - Czechy

CHÓR  KOŚCIELNY "GLORIA" z Parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

Chór kościelny "GLORIA" powstał w 1997 r. przy parafii św.  Ap.  Filipa i Jakuba  w Żorach; zrzesza ludzi którzy pragną śpiewać na chwałę Bogu i ku radości słuchaczy. Poza występami w swojej macierzystej parafii: (oprawa Mszy św., odpusty parafialne, koncerty ), chór GLORIA występuje w okolicznych parafiach, z powodzeniem bierze udział w festiwalach, konkursach zdobywając wyróżnienia i puchary. Koncertował również poza granicami kraju m.in. Włochy, Niemcy, Węgry, Litwa, Czechy.  W duchowej formacji pomagają duszpasterze parafii, a zwłaszcza opiekunowie, którzy tworzą specyficzną atmosferę w zespole, służą radą i pomocą.

Obecnie opiekę duchową sprawuje ks. Przemysław Malinowski.

Dyrygentem chóru jest  pani Salomea Gryman , prezesem pani Maria Kaczmarczyk.

Chór jest zrzeszony w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr o/Rybnicki.

 

 • CHÓR  KOŚCIELNY PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ w Wiśle

Chór kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle śpiewa 88 lat. Rozpoczął działalność na przełomie lat 1928/29.  Największe zasługi w założeniu chóru miał wiślański nauczyciel Karol Sikora, a pierwszym dyrygentem był Ernest Glajcar.  Pierwszym opiekunem duchowym chóru był późniejszy Biskup Kościoła EA w Polsce ks.dr Andrzej Wantuła, który wniósł wiele pozytywnych wartości w życie swoich młodych podopiecznych. Przed wybuchem II wojny światowej na krótki czas opiekę przejął ks. Władysław Pawlas. W latach trzydziestych ubiegłego wieku dyrygentami kolejno  byli: Adam Zyder, Jerzy Drozd oraz nauczyciel i kompozytor Jan Sztwiertnia. Po zakończeniu II wojny światowej chór wznawia działalność, a jego dyrygentem zostaje organista i kompozytor Jerzy Hadyna do roku 1946. Następnie przez kolejny rok Adam Zyder, a w 1948r. Jan Wisełka - wiślański organista. Współpracę z chórem podejmuje także Adam Niedoba, znany na Śląsku folklorysta. W roku 1950 na 14 lat pracę z chórem rozpoczyna Anna Cieślar. W 1964 roku na rok dyrygenturę obejmuje Maria Sikora. Lata 1965-1977 to współpraca z Jerzym Szalbotem, wiślańskim organistą. Rok 1977 był rokiem przełomowym i bardzo ważnym w działalności chóru. Na zaproszenie zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego w Szwecji Arcybiskupa Olofa Sundby chór wyjeżdża na dwutygodniowe tournee artystyczne po Szwecji pod dyrekcją Jerzego  Drozda, któremu pomaga Andrzej Pilch . W tym czasie dochodzi do nagrania pierwszej  płyty "Ojcowski Dom". Od tego czasu ruszyła lawina wyjazdów zagranicznych pod kierunkiem Jana Chmiela: kilkakrotnie do RFN i byłej NRD. W roku 1984 kierownictwo muzyczne obejmuje Barbara Cienciała. Kolejne kraje odwiedzane przez chórzystów to: Belgia, Czechosłowacja,  RFN.  Współpracę z chórem podejmuje Stanisław Hadyna, wybitny pedagog, muzyk i założyciel ZPiT "Śląsk". Ta współpraca owocuje w roku 1987 nagraniem kolejnej płyty  z najpiękniejszymi kolędami polskimi w  jego opracowaniu pt. "Opłatek dla Mamy". Kolejna kaseta z pieśniami religijnymi "Pieśni Kościelne" ukazała się w 1991 roku.

W roku 1994 dyrygentem zostaje Maria Sliż.  W tym czasie chór koncertuje w Szwajcarii, Słowacji, Węgrach, Niemczech. Bierze udział w licznych uroczystościach kościelnych na terenie całego kraju, nawiązuje kontakty z chórami innych wyznań, bierze udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych nabożeństw ewangelickich i ekumenicznych. Obecnie dyrygentem chóru jest pani Elżbieta Szajtauer.

Opiekunami chóru kolejno byli: ks. Robert Fiszkal,  Paweł Pilch, ks. Tadeusz Byrt, ks. Karol Samiec zaś obecnie ks. Waldemar Szajthauer. Na przestrzeni lat z chórem współpracowali organiści: Mirosław Berek, Marek Pilch, Krzysztof Lukas i Paweł Branc.

W roku 1985 chór otrzymał odznaczenie "Za zasługi dla Województwa Bielskiego", a w roku 2004 Nagrodę Miasta Wisły w dziedzinie kultury.

 

 • CHÓRU "BELCANTO" z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Jastrzębiu-Zdroju

Chór "Belcanto" przy Parafii Niepokalanego Serca NMP w Ruptawie  został założony w 1996 roku. Posiada bogaty i różnorodny repertuar. Dorobek chóru jest rezultatem ogromnego zaangażowania i zdyscyplinowania jego członków. Swoim śpiewem wzbogaca głównie uroczystości kościelne w swojej parafii. Chór bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma Skrobola. Rokrocznie uczestniczy w Dekanalnym Koncercie Kolęd. Wzbogacił swoim śpiewem liturgię Mszy Św. w takich Sanktuariach jak Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Sanktuarium Jasnogórskim, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Z repertuarem kolędowym wystąpił w Katedrze Wawelskiej, śpiewał z okazji 150 rocznicy konsekracji Kościoła w Piekarach Śląskich, podczas nabożeństw ekumenicznych wspólnie koncertował z chórem ewangelickim, dostarczył wielu wzruszeń na spotkaniu z niepełnosprawnymi w Domu Zdrojowym, organizował coroczne koncerty poświęcone św. Janowi Pawłowi II. Chór brał udział także w uroczystościach organizowanych przez władze naszego miasta. W barwnym repertuarze pieśni śląskich i biesiadnych wystąpił na Rodzinnym Festynie Integracyjnym zorganizowanym przy tutejszej parafii oraz podczas Dożynek w Sołectwie - Ruptawa. Obecnie chór liczy 38 członków. Dyrygentem chóry od dwudziestu lat jest pani Danuta Wojtkowiak. 

 

 • MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR "KYSUCA"   Čadca - Słowacja 

Od swojego powstania w 1977 roku, chór pracuje pod patronatem Kulturalnego i Informacyjnego Centrum słowackiego miasta Čadca. Pierwszymi dyrygentami chóru były dwie ważne słowackie osobistości panowie Petr Fiala i Vojtěch ( Wojciech ) Didi.

Na przełomie lat 1986-87 z chórem rozpoczął współpracę wybitny słowacki dyrygent pan Pavol Procházka, który bez wątpienia ma największe zasługi w tym, że chór "Kysuca“ do dziś należy do  najwybitniejszych chórów słowackich. Od 2011 roku jego miejsce zajął syn pan Ján Procházka, który jest również asystentem dyrygenta i chórmistrzem w Państwowej Operze w mieście Banská Bystrica.

Chór  na przestrzeni swojej działalności oprócz całej Słowacji i Czech koncertował także w: Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Anglii, Bułgarii, na Malcie, kilkukrotnie również występował  w Polsce. Złote medale i nagrody główne chór otrzymał na Międzynarodowych Festiwalach w Cantonigoros i Tolose w Hiszpanii, w Middlesbrough w Anglii, w Varnie w Bułgarii, wysokie nagrody chór otrzymał na Festiwalach w Arezze i Ponsaccu w Włochach, Spittali w Austrii, na Malcie. Kilkukrotnie chór uzyskał Najwyższe Wyróżnienie i "Złoty wieniec miasta Bratislava“ na Uroczystościach Śpiewu Chóralnego.

 Chór Kysuca bardzo ściśle współpracuje z włoskimi chórami "Canta Con Noi“ i "Coro Maddalene“, słowackim Mieszanym Chórem Śpiewaczym "Coro Laudamus“, jak również z  Polskim Zespołem Śpiewaczym "Hutnik“ z Trzyńca i z Kysucką Orkiestrą Kameralną z miasta Čadca.

 

Dyrygent Chóru pan Ján Procházka  

Prezes Chóru  pani  Dagmar Šamajová  (Szamajowa) 

 

 • CHÓRU SYNAGOGI POD BIAŁYM BOCIANEM we Wrocławiu 

pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka

Chór powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy wrocławskiego dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dzięki przychylności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. 

Zespół występuje regularnie w Polsce i za granicą. Brał udział w licznych Festiwalach m.in.: Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu "Wratislavia Cantans", Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie. Koncertował na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w obchodach rocznicy Nocy Kryształowej w Hanowerze, Brunszwiku, Berlinie, Hamburgu i Görlitz. 

Wykonywał koncerty z najsłynniejszymi kantorami świata: Josephem Malovanym z Nowego Jorku, Alberto Mizrahim z Chicago, Moshe Schulhofem z Miami, Roslyn Barak z San Francisco, Shmuelem Barzilaiem z Wiednia, Moshe Sternem z Jerozolimy /kantorem Wielkiej Synagogi/, Laszlo Fekete z Budapesztu, Avitall Gerstetter z Berlina, Davidem Ullmannem z Jerozolimy, Israelem Randem z Tel-Awiwu. 

Zespół towarzyszy nabożeństwom podczas świąt żydowskich i innych uroczystości w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Współpracuje z Europejskim Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze kierowanym przez Andora  Izsáka.

W roku 1998 ukazała się nakładem firmy Koch International płyta Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem zatytułowana "Shalom". W swoim dorobku Chór posiada także wydaną w Niemczech płytę "Das verstummte Lied - die Musik der zerstörten Synagogen" - "Pieśń, która zamilkła - Muzyka zniszczonych Synagog".  W lutym 2001 wraz z Justyną Steczkowską, Mateuszem Pospieszalskim i jego orkiestrą oraz Orkiestrą Kameralną "Leopoldinum" wziął udział w nagraniu płyty "Alkimja" zawierającej tradycyjne pieśni żydowskie, w opracowaniu Romana Kołakowskiego i Mateusza Pospieszalskiego. W  czerwcu 2006 roku ukazała się płyta z okazji 10-lecia zespołu. W roku 2011 z okazji 15-lecia zespołu zarejestrowane zostały dwa jubileuszowe koncerty z udziałem berlińskiej kantorki Avitall Gerstetter, we Wrocławiu oraz w Hanowerze. 

W latach 2002-2005 przygotował programy z saksofonistą jazzowym Piotrem Baronem, z norweską artystką Bente Kahan, z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu. W roku 2005 Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu wspólnie z Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonią Dolny Śląsk oraz kantorem Josephem Malovanym wystąpił na Parieserplatz w Berlinie z okazji uroczystości odsłonięcia Pomnika dla Pomordowanych Żydów Europy.

W czerwcu 2008 roku odbył tournée po Estonii, występując na najważniejszych festiwalach m.in.: w Tallinie. W 2009 roku na XI Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA  przygotował nowy program: "Pieśni" Mordechaja Gebirtiga. 

W 2010 roku wziął udział w koncertach uświetniających otwarcie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu wraz z Josephem Malovanym i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, a w roku 2011 otworzył koncertem VIII Festiwal "Warszawa Singera". Jubileusz 15-lecia działalności uczcił koncertami we Wrocławiu i Hanowerze z udziałem berlińskiej kantorki Avitall Gerstetter. W grudniu 2013 roku wystąpił z koncertami w Berlinie podczas III Festiwalu Louisa Lewandowskiego, w  którym wystąpili artyści z Jerozolimy, Górnej Galilei, Londynu, Bazylei, Lipska i Berlina. W grudniu 2014 przygotował specjalny projekt edukacyjny zatytułowany "Opowieści Chanukowe" Berlina, a w listopadzie 2014 dał koncert w Filharmonii Hradec Kralove w Czechach. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej "Anima Mundi" gościł Chór w roku 2015 w przepięknie zrekonstruowanej Synagodze w Chmielniku. W roku 2016 Chór Synagogi pod Białym Bocianem świętuje 20-lecie działalności artystycznej. Jubileusz został zainaugurowany podczas XVIII Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA we Wrocławiu, koncertem z udziałem kantora młodego pokolenia - Yosepha Schwartza z Izraela. 6 września 2016 roku zespół wystąpił w nowopowstałym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Dzień później dał koncert w Filharmonii Podkarpackiej, z udziałem najwybitniejszego kantora naszych czasów i wielkiego przyjaciela Chóru - Josepha Malovanego z Nowego Jorku oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, dyrygował Stanisław Rybarczyk. Kolejne koncerty odbyły się we Wrocławiu (13.09.2016, Synagoga pod Białym Bocianem) oraz w Berlinie (14.09.2016, Synagoga przy Pestalozzistrasse) z udziałem kantora Moshe Fishela. W niedzielę 18 września zespół wystąpił w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z akompaniamentem wybitnego organisty, stale współpracującego z Chórem - Piotra Rojka. 

Krytyka muzyczna wyraża się o Chórze niezwykle entuzjastycznie, podkreślając wspaniałe umiejętności Zespołu, a także niepowtarzalną atmosferę koncertów.

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem, jest jedynym chórem synagogalnym w Polsce. Śpiewa utwory kompozytorów żydowskich, głównie muzykę synagogalną. Popularyzuje pieśni wybitnego wrocławskiego kantora, wykładowcy wrocławskiego Seminarium Rabinackiego w latach 1844-1889 Moritza Deutscha.