Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
  Gdzie: Katowice
  Sokolska 2
  Kiedy: od 06-03-2017 09:45
  do 06-03-2017 11:00
  Cena: 15,00 zł/osoba
  Kategoria: Sztuka i kreatywność
  Tel:32 351 17 13
  E-mail:a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu

  Viva w filharmonii - Dźwiękowy domek emocji cz. II Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. / 6.03

  Zajęcia będą dopasowane do potrzeb grupy, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem.
  W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od:
  • stanu zdrowia
  • wieku
  • posiadanych umiejętności i rodzaju zaburzeń.

  Więcej informacji: domek.filharmonia-slaska.eu

   

  Viva w filharmonii - Dźwiękowy domek emocji cz. II
  Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

   

  PONIEDZIAŁKI
  g. 9.45-10.30
  g. 11.00-11.45

   

  TERMINY:
  6 MARCA
  3 KWIETNIA
  15 MAJA

   

  Cele warsztatów:
  • w wymiarze poznawczym - stymulacja wyobraźni, pamięci, koncentracji
  i podzielności uwagi, poszerzenie wiedzy o sobie, rozbudzanie zainteresowań muzyką i sztuką
  • w wymierzę emocjonalnym - aktywizacja emocji, wyzwalanie/wyładowanie emocji, wyciszanie, panowanie nad emocjami, uwrażliwianie, empatia
  • w wymiarze społecznym - komunikowanie się i nawiązywanie relacji, uwrażliwianie na innych, zmniejszenie poczucia izolacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
  • w wymiarze osobowościowym - poprawa samooceny, zmiana zachowania
  • w wymiarze motywacyjnym - wzbudzanie motywacji do działania, pokonywanie niechęci do zmian
  • w wymiarze psychomotorycznym - kształtowanie spontanicznego ruchu i ekspresji cielesnej, orientacji czasowo-przestrzennej, poprawa koordynacji ruchów, redukcja napięć psychofizycznych, uwrażliwianie na doświadczenia kinestetyczne.

   

  Cena: 15 zł od osoby
  Spotkanie trwa 45 minut
  (3 pierwsze zgłoszenia - jedne zajęcia pokazowe w cenie 1zł od osoby).

   

  Wykonawcy cyklu:
  Alina Adamczyk
  Agnieszka Sepioło
  Sara Knapik-Szweda


  Koordynatorka:
  Alina Adamczyk
  Tel. 514 878 606
  tel. 32 351 17 03


  Wychowawców, nauczycieli i rodziców zainteresowanych cyklem Viva w Filharmonii, prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres:
  a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu
  z podaniem:
  1.dnia i godziny spotkania
  2. wieku dzieci
  3. liczby uczestników.
  Po potwierdzeniu rezerwacji terminu przez koordynatora zajęć, prześlemy Państwu nr konta na który należy dokonać wpłaty.

   

  UWAGA!
  o Warsztaty odbędą się przy zebraniu grupy minimum 10-osobowej. (Po zebraniu takiej grupy podamy nr konta, na który należy wpłacić pieniądze)
  o Prosimy aby dzieci miały zmienne buty i sportowy strój
  o Zgłoszenie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją fotografowani i filmowania dzieci w trakcie warsztatów. Prosimy o podpisanie pisemnej zgody.
  o Wybrane zdjęcia dzieci i krótki film zostaną zamieszczone na stronie internetowej i profilach internetowych zarządzanych przez Filharmonie Śląską oraz w mediach w celu informacji i promocji Filharmonii Śląskiej.

   

  Zapraszamy! :)