Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • Pod dachem
Miejsce: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Gdzie: Katowice
Sokolska 2
Kiedy: od 03-04-2017 09:45
do 03-04-2017 11:45
Cena: 15,00 zł/osoba
Kategoria: Umysł
Tel:32 351 17 03
E-mail:a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu

Viva w filharmonii - Dźwiękowy domek emocji cz. II Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Viva w filharmonii - Dźwiękowy domek emocji cz. II
Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

PONIEDZIAŁKI
g. 9.45-10.30
g. 11.00-11.45

 

TERMINY:
24 PAŹDZIERNIKA
21 LISTOPADA
5 GRUDNIA
6 LUTEGO
6 MARCA
3 KWIETNIA
15 MAJA

 

Cele warsztatów:
• w wymiarze poznawczym - stymulacja wyobraźni, pamięci, koncentracji
i podzielności uwagi, poszerzenie wiedzy o sobie, rozbudzanie zainteresowań muzyką i sztuką
• w wymierzę emocjonalnym - aktywizacja emocji, wyzwalanie/wyładowanie emocji, wyciszanie, panowanie nad emocjami, uwrażliwianie, empatia
• w wymiarze społecznym - komunikowanie się i nawiązywanie relacji, uwrażliwianie na innych, zmniejszenie poczucia izolacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
• w wymiarze osobowościowym - poprawa samooceny, zmiana zachowania
• w wymiarze motywacyjnym - wzbudzanie motywacji do działania, pokonywanie niechęci do zmian
• w wymiarze psychomotorycznym - kształtowanie spontanicznego ruchu i ekspresji cielesnej, orientacji czasowo-przestrzennej, poprawa koordynacji ruchów, redukcja napięć psychofizycznych, uwrażliwianie na doświadczenia kinestetyczne

 

Cena: 15 zł od osoby
Spotkanie trwa 45 minut
(3 pierwsze zgłoszenia - jedne zajęcia pokazowe w cenie 1zł od osoby)

 

Wykonawcy cyklu:
Alina Adamczyk
Agnieszka Sepioło
Sara Knapik-Szweda


Koordynatorka
Alina Adamczyk
Tel. 514 878 606
tel. 32 351 17 03


Wychowawców, nauczycieli i rodziców zainteresowanych cyklem Viva w Filharmonii, prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres:
a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu
z podaniem:
1.dnia i godziny spotkania
2. wieku dzieci
3. liczby uczestników.
Po potwierdzeniu rezerwacji terminu przez koordynatora zajęć, prześlemy Państwu nr konta na który należy dokonać wpłaty.

 

UWAGA!
o Warsztaty odbędą się przy zebraniu grupy minimum 10-osobowej. (Po zebraniu takiej grupy podamy nr konta, na który należy wpłacić pieniądze)
o Prosimy aby dzieci miały zmienne buty i sportowy strój
o Zgłoszenie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją fotografowani i filmowania dzieci w trakcie warsztatów. Prosimy o podpisanie pisemnej zgody.
o Wybrane zdjęcia dzieci i krótki film zostaną zamieszczone na stronie internetowej i profilach internetowych zarządzanych przez Filharmonie Śląską oraz w mediach w celu informacji i promocji Filharmonii Śląskiej.

 

Zapraszamy! (: