Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
  Gdzie: Wrocław
  Krasińskiego 1
  Kiedy: od 09-11-2018 09:00
  do 06-12-2018 16:00
  Cena: darmowe
  Kategoria: Konkursy
  Tel:71 343 67 65
  E-mail:sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

  TEN MAGICZNY CZAS... Konkurs plastyczny

  Szanowni Państwo! Czas na kartki świąteczne!
  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w

  17 KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: 'TEN MAGICZNY CZAS...'

   

   


  Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, o formacie A5, jednostronnie. Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna). Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

   

  Termin nadsyłania prac konkursowych:
  Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych - 6 grudnia 2018 roku.

  Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród. Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:

  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
  ul. Z. Krasińskiego 1

  50-954 Wrocław

  Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie - imię i nazwisko, wiek, szkoła,klasa, nauczyciel/opiekun.

   

  Wyniki i nagrody:

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 grudnia 2018 roku. nazwiska laureatów zostanąumieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie.


  Dodatkowe informacje:

  Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, tel. 71 343 67 65, e-mail: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

   

  Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu:www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt.

   

  <<< Pełny regulamin dostępny jest w zakładce po lewej stronie 'Dokumenty' <<<

   

  Zachęcamy do udziału!