Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

 • WC
 • Pod dachem
 • Na zewnątrz
Miejsce: Zamek Ogrodzieniec
Gdzie: Ogrodzieniec
Zamkowa
Kiedy: od 02-07-2016 12:00
do 03-07-2016 18:00
Wiek: Przedszkolak
Uczeń podstawówki
Nastolatek
Cena: od 12,00
do 17,00 zł/osoba
Kategoria: Muzea, zamki i pałace
Tel:32 67 32 220, 67 32 991
E-mail:biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Szlachecka zawierucha

XVII w. fes­tyn his­to­ryczny osad­zony w cza­sach potopu szwedzkiego i pow­stań koza­c­kich. Obo­zowiska his­to­ryczne, nauka tańców dawnych, poje­dynki na szable, scenki rodza­jowe i konkursy dla pub­liczności. Pokazy konne najlep­szej ówcześnie for­ma­cji wojskowej - Husarii oraz wid­owiskowa bitwa o zamek.

 

PLAN IMPREZY:

 

02.07.2016 - Sob­ota

 

 • 12.00 - 12.30 Rozpoczę­cie turnieju- przy­wi­tanie gości
 • 12.30 - 13.00 Pokaz tańców dwors­kich w wyko­na­niu Zespołu Tańca Dawnego
 • 13.00 - 14.30 "Sokole Oko" - Turniej łuczniczy szlachty i szlachcianek
 • 14.30 - 15.00 Prezen­tacja umiejęt­ności powodowa­nia koniem "Dama Pik i Dama Karo"
 • 15.00 - 16.00 Turniej bojowy o "Szablę Bon­era" - do pier­wszej krwi
 • 16.00 - 17.00 "Jak to dawniej bywało…" - turniejowe prezen­tacje scenek z życia szlachty
 • 17.00 - 17.40 Pokaz konny sprawności lisow­czyków w wyko­na­niu Grupy Kon­nej Dextrarius
 • 17.40 - 18.00 Autorska prezen­tacja "Ubiory staropol­skie a moda zachodnia"
 • 18.00 - 19.00 Bitwa o zamek cz.1 OBLĘŻENIE

 

 

03.07.2016 - Niedziela

 

 • 11.00 - 11.30 Przy­wi­tanie oraz rozpoczę­cie drugiego dnia zma­gań turniejowych
 • 11.30 - 12.30 Finał turnieju łuczniczego szlachty "Sokole Oko"
 • 12.00 - 13.00 Bitwa o zamek cz.2 WIELKIE STARCIE
 • 13.00 - 14.00 Pokaz tańców dwors­kich wraz z nauką tańca dla publiczności
 • 14.00 - 15.00 Konkurs his­to­ryczny -" Zamek Ogrodzie­niecki w XVII w"
 • 15.00 - 16.00 Finał Turnieju Bojowego o "Szablę Bon­era"- do pier­wszej krwi
 • 16.00 - 16.30 Autorska prezen­tacja "Co dziś wiemy o husarii ?"
 • 16.30 - 17.00 Pokaz fech­tunku biała bronią i opowieści o exer­cunku XVII w
 • 17.00 - 18.00 Pokaz ciężkozbro­jnej HUSARII - w wyko­na­niu Grupy Kon­nej "Dextrarius"
 • 18.00 Zakończe­nie

 

Bilety w cenie:

zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego + udział w imprezie "Szlachecka Zaw­ierucha" - 17zł/​os normalny

zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego + udział w imprezie "Szlachecka Zaw­ierucha" - 12zł/​os ulgowy