Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • WC
  • Na zewnątrz
Miejsce: Zamek Ogrodzieniec
Gdzie: Ogrodzieniec
Kiedy: od 26-08-2016 16:30
do 28-08-2016 19:30
Cena: darmowe
Kategoria: Koncerty i widowiska
Tel:32 67 32 220
E-mail:biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Święto Gminy Ogrodzieniec

Pro­gram:

 

  • 26.08.2016r. (piątek) Ogrodzie­niec, Plac Piłsudskiego

16.30 - prze­marsz Dziecięco-​Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzie­niec oraz Zespołu Mażoretek Fan­tazja z Placu Pił­sud­skiego na plac imprezy przy ul. Koś­ciuszki 69(trasa uli­cami: Olkuska, Sobieskiego, Plac Wol­ności, 1 Maja, Słowackiego)

Ogrodzie­niec, plac po "starym" przed­szkolu przy ul. Koś­ciuszki 69

ok.16.50 - pow­i­tanie korowodu na placu imprezy przy ul. Koś­ciuszki 69

16.45 - kon­cert Dziecięco-​Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzie­niec oraz wys­tęp Zespołu Mażoretek Fantazja

17.45 - wys­tęp lau­re­atów OGRO­Fac­tora 2016: Marysia Traw­ińska, Alek­san­dra Lipa, Wik­to­ria Jastrząb

18.00 - ofic­jalne otwar­cie imprezy

18.15 - kon­cert zespołu NASA KAPELA

19.00 - kon­cert zespołu SYS­TEM­ATIC z Ogrodzieńca

20.15 - kon­cert MR SEBII

21.30 - taneczny wieczór pod gwiazdami

ok. 0.30 - zakończe­nie imprezy

Dodatkowo: wesołe miasteczko dla dzieci, mała gastronomia

  • 27.08.2016r. (sob­ota) Zamek Ogrodzie­niecki w Podzam­czu - wstęp wolny na teren przedzam­cza od godziny 16:00

18.00 - rozpoczę­cie imprezy

Kon­cert zespołu KAPELA PIECZARKI

Kon­cert zespołu BIG CYC

ok. 21.40 POKAZ PIROTECHNIKI

Kon­cert zespołu TOTENTANZ

23.30 - zakończe­nie imprezy

  • 28.08.2016r. (niedziela) Ogrodzie­niec, Plac Pił­sud­skiego, godz.15.30 - 19.30

Wys­tępy zespołów dzi­ała­ją­cych w MGOK Ogrodzieniec:

Wspólny kon­cert orkiestr: Dziecięco-​Młodzieżowa Orkies­tra Dęta Ogrodzie­niec, Orkies­tra Dęta OSP Giebło, Orkies­tra Dęta OSP Ryczów,

Wys­tępy zespołów: ECHO, Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryc­zowianki, WRZOS.

Popołud­nie z Czarnym Ryc­erzem - ani­macje dla dzieci i dorosłych m.in.: czer­panie papieru, warsz­taty kaligrafii, walki Jurandów, zma­gania kowali, młynek ryc­er­ski, baja­nia Czarnego Rycerza