Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Gdzie: Ogrodzieniec
  Zamkowa
  Kiedy: od 29-05-2016 10:00
  do 29-05-2016 20:00
  Cena: od 7,00
  do 10,00 zł/osoba
  Kategoria: Koncerty i widowiska
  Tel:32 673 22 20
  E-mail:biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  Podróż z Gandalfem

  Już w najbliższą niedzielę Gród na Górze Birów przemieni się w Tolkienowskie Śródziemie! Od teraz Góra Birów nie będzie już taka jak dawniej. Wśród leśnych zaka­marków i białych skał czai się nien­azwane zło prosto z Mor­doru. Do tej pory góra która lśniła blask­iem białego miasta Minas Tirith, stała się celem sił Saurona i Saru­mana. Zjed­noc­zony sojusz dwóch wież, wys­tawi na próbę śmi­ałków którzy odważą się im sprze­ci­wić. Wspar­cie zapewnią najz­namien­it­sze charak­tery w Śródziemiu, jed­nakże to od pow­stałych drużyn zależeć będzie los tej krainy.

  Przy­by­wa­j­cie więc wal­czyć za Gon­dor, za Rohan, za zielone Shire i za lasy Lothlo­rien! To od waszej odwagi i śmi­ałości zależeć czy światło wygra nad ciemnością!

  Co dla was przygotowaliśmy?

  Lot­lo­rien - strze­lanie z łuku do syl­wetek orków przy pomocy efliego ani­ma­tora. Elficka kraina słynąca z doskon­ałych łuczników, to dobry sprawdz­ian dla wszys­t­kich tych którzy pier­wszy raz będą mięc do czynienia z łukiem. Bar­wne syl­wetki orków zacza­jąnych w leśnej głuszy, to świetny początek przy­gody w krainach Śródziemia.

  Jaskinia Szeloby - Mieszka­jąca przy przełęczy Cirith Ungol ogromna pajęczyca łapie w swe odnóża każdego kto wpad­nie w jej sieć. Zadaniem drużyny jest prze­jś­cie sieci w taki sposób, by nie dać się zła­pać ani zauważyć.

  Zagadki Gol­luma - pokraczna istota, która by puś­cić z życiem Bilba zagrała z nim w zagadki. Nasz Gol­lum również poprowadzi gry log­iczne i każdy kto będzie chciał prze­jść te zadanie, będzie musiał wysilić swój umysł.

  Sielanka Shire - piękny letni dzień w Shire sprzyja codzi­en­nym rozry­wką Hob­bitów. Te słynące z łakomstwa istoty, ochoczo wybier­ają się nad rzeki by złowić rybę. Rodzinna zabawa zręcznoś­ciowa, pomoże niziołkowi by na jego stół trafiła pyszna kolacja.

  Bitwa o Minas Tirith - aby poz­nać świat Śródziemia, dobrze stanąć po każdej ze stron. W tym zada­niu trzeba kruszyć mury stol­icy Gon­doru przu uży­ciu najprawdzi­wszej kat­a­pulty! Kom­plek­sowa obsługa maszyny przez złośli­wego orka!

  Jeźdźcy Rohanu - w tej samej bitwie, staniemy także po drugiej stronie barykady by w spek­taku­larnej szarży, najza­c­niejszych jeźdźców zmierzyć się z lata­ją­cym Nazgulem. W poje­dynku jeździec kon­tra Czarnok­siężnik z Angmaru może być tylko jeden zwycięzca. Za królem Theo­denem! Za Rohan!

  Aragorn vs. Uruk-​hai - Pod­czas pos­toju na Amon Hen na Drużynę Pierś­cienia napada odd­ział Uruk-​hai. Drużyny zostają rzu­cone w wir walki, a na pomoc im przy­b­iega Aragorn który wręcza im oręż. Oby tylko nikt nie skończył jak Boromir pod­czas tej zasadzki…

  Khaz­adzka sprawność - Kras­noludy to urodzeni sprint­erzy, niebez­pieczni na krót­kich dys­tansach, jed­nakże najbardziej niebez­pieczni są dzierżąc w dłoni topór. Jed­nak oby­cie z tą bronią wymaga nie lada wprawy, ale nieco gru­bi­ański kras­nolud na pewno chęt­nie pomoże, pokaże, nauczy.

  Gan­dalf Biały- jeden z Istari, zna ten świat jak mało kto. To on zaprasza to udzi­ału w przy­godzie, tak jak kiedyś zaprosił do wyprawy Bilba. W przy­padku nagłego męstwa i chęci przy­gody, Gan­dalf może podrzu­cić do Śródziemia swoim Gan­dal­fobusem. Oczy­wiś­cie z sound­track­iem z filmu w głośnikach.

  Elfia zręczność - czyli warsz­taty kuglarskie dla każdego. Czym była by biesi­ada bez tancerzy, żon­glerów i ludzi na szczudłach. Ulokowani na maj­danie grodu kuglarze nauczą kilku kuglars­kich sztuczek.

  Gan­dalf Szary - pod­czas całego dnia w Śródziemiu, będzie przemieszczać się pomiędzy druży­nami, komen­tu­jąc i udziela­jąc wskazówek.

   

  Impreza odby­wać będzie się w godz­i­nach 10:00 - 20:00

   

  Bilety w cenie:

  Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" - 10zł/​os normalny

  Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" - 7zł/​os ulgowy

  Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" + Zamek Ogrodzie­niec - 21zł/​os normalny

  Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" + Zamek Ogrodzie­niec - 14zł/​os ulgowy