Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

 • Parking
 • WC
 • Pod dachem
 • Na zewnątrz
 • Jedzenie / picie
Miejsce: Zamek Ogrodzieniec
Gdzie: Ogrodzieniec
Zamkowa
Kiedy: od 14-08-2016 10:00
do 14-08-2016 20:00
Wiek: Przedszkolak
Uczeń podstawówki
Nastolatek
Cena: od 7,00
do 21,00 zł/osoba
Kategoria: Muzea, zamki i pałace
Tel:32 67 32 220
E-mail:biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Podróż z Gandalfem

Od teraz Góra Birów nie będzie już taka jak dawniej. Wśród leśnych zaka­marków i białych skał czai się nien­azwane zło prosto z Mor­doru. Do tej pory góra która lśniła blask­iem białego miasta Minas Tirith, stała się celem sił Saurona i Saru­mana. Zjed­noc­zony sojusz dwóch wież, wys­tawi na próbę śmi­ałków którzy odważą się im sprze­ci­wić. Wspar­cie zapewnią najz­namien­it­sze charak­tery w Śródziemiu, jed­nakże to od pow­stałych drużyn zależeć będzie los tej krainy.

 

Przy­by­wa­j­cie więc wal­czyć za Gon­dor, za Rohan, za zielone Shire i za lasy Lothlo­rien! To od waszej odwagi i śmi­ałości zależeć czy światło wygra nad ciemnością!

 

Co dla was przygotowaliśmy?

 • Lot­lo­rien - strze­lanie z łuku do syl­wetek orków przy pomocy efliego ani­ma­tora. Elficka kraina słynąca z doskon­ałych łuczników, to dobry sprawdz­ian dla wszys­t­kich tych którzy pier­wszy raz będą mięc do czynienia z łukiem. Bar­wne syl­wetki orków zacza­jąnych w leśnej głuszy, to świetny początek przy­gody w krainach Śródziemia
 • Jaskninia Szeloby - Mieszka­jąca przy przełęczy Cirith Ungol ogromna pajęczyca łapie w swe odnóża każdego kto wpad­nie w jej sieć. Zadaniem drużyny jest prze­jś­cie sieci w taki sposób, by nie dać się zła­pać ani zauważyć.
 • Zagadki Gol­luma - pokraczna istota, która by puś­cić z życiem Bilba zagrała z nim w zagadki. Nasz Gol­lum również poprowadzi gry log­iczne i każdy kto będzie chciał prze­jść te zadanie, będzie musiał wysilić swój umysł.
 • Sielanka Shire - piękny letni dzień w Shire, sprzyja codzi­en­nym rozry­wką Hob­bitów. Te słynące z łakomstwa istoty, ochoczo wybier­ają się nad rzeki by złowić rybę. Rodzinna zabawa zręcznoś­ciowa, pomoże niziołkowi by na jego stół trafiła pyszna kolacja.
 • Bitwa o Minas Tirith - aby poz­nać świat Śródziemia, dobrze stanąć po każdej ze stron. W tym zada­niu trzeba kruszyć mury stolicy Gon­doru przu uży­ciu najprawdzi­wszej kat­a­pulty! Kom­plek­sowa obsługa maszyny przez złośli­wego orka!
 • Jeźdźcy Rohanu - w tej samej bitwie, staniemy także po drugiej stronie barykady by w spek­taku­larnej szarży, najza­c­niejszych jeźdźców zmierzyć się z lata­ją­cym Nazgulem. W poje­dynku jeździec kon­tra Czarnok­siężnik z Angmaru może być tylko jeden zwycięzca. Za królem Theo­denem! Za Rohan!
 • Aragorn vs. Uruk-​hai - Pod­czas pos­toju na Amon Hen na Drużynę Pierś­cienia napada odd­ział Uruk-​hai. Drużyny zostają rzucone w wir walki, a na pomoc im przy­b­iega Aragorn który wręcza im oręż. Oby tylko nikt nie skończył jak Boromir podczas tej zasadzki…
 • Khaz­adzka sprawność - Kras­noludy to urodzeni sprint­erzy, niebez­pieczni na krót­kich dys­tansach, jed­nakże najbardziej niebezpieczni są dzierżąc w dłoni topór. Jed­nak oby­cie z tą bronią wymaga nie lada wprawy, ale nieco gru­bi­ański kras­nolud na pewno chęt­nie pomoże, pokaże, nauczy.
 • Gan­dalf Biały - jeden z Istari, zna ten świat jak mało kto. To on zaprasza to udzi­ału w przy­godzie, tak jak kiedyś zaprosił do wyprawy Bilba. W przy­padku nagłego męstwa i chęci przy­gody, Gan­dalf może podrzu­cić do Śródziemia swoim Gan­dal­fobusem. Oczy­wiś­cie z sound­track­iem z filmu w głośnikach.
 • Elfia zręczność - czyli warsz­taty kuglarskie dla każdego. Czym była by biesi­ada bez tancerzy, żon­glerów i ludzi na szczudłach. Ulokowani na maj­danie grodu kuglarze nauczą kilku kuglars­kich sztuczek.
 • Gan­dalf Szary - pod­czas całego dnia w Śródziemiu, będzie przemieszczać się pomiędzy druży­nami, komen­tu­jąc i udziela­jąc wskazówek.

Impreza odby­wać będzie się w godz­i­nach 10:00 - 20:00

 

Bilety w cenie:

 • Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" - 10zł/​os normalny
 • Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" - 7zł/​os ulgowy
 • Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" + Zamek Ogrodzie­niec - 21zł/​os normalny
 • Gród na Górze Birów impreza "Podróż z Gan­dalfem" + Zamek Ogrodzie­niec - 14zł/​os ulgowy