Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

 • Parking
 • Płatność kartą
 • WC
 • Pod dachem
 • Na zewnątrz
 • Jedzenie / picie
Miejsce: Zamek Ogrodzieniec
Gdzie: Ogrodzieniec
Zamkowa
Kiedy: od 16-07-2016 11:30
do 17-07-2016 16:30
Wiek: Przedszkolak
Uczeń podstawówki
Nastolatek
Cena: od 12,00
do 17,00 zł/osoba
Kategoria: Wyprawy i odkrycia
Tel:32 67 32 220
E-mail:biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Odyseja Historyczna

Zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenia na naszym zamku!


16 i 17 lipca odbędzie się "Ogrodzieniecka Odyseja Historyczna". Na imprezie będziecie mogli przybliżyć sobie ciekawostki, oraz rozwiązać zagadki historii od czasów antycznych do czasów współczesnych, gdzie na jednym polu przy zamku ogrodzienieckim staną obok siebie przeróżne jednostki militarne od rzymskich gladiatorów po partyzantów z czasów II wojny światowej. Będzie można zobaczyć jak ewoluowały stroje, uzbrojenie oraz obozowiska żołnierzy od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Zapraszamy do tej niesamowitej podróży w czasie.

Sob­ota 16.07.2016r.

 • 11:30 - Rozpoczę­cie imprezy - prezen­tacja grup odtwór­ców
 • 12:00 - Bitwa pod Cedynią 972
 • 12:40 - Wojska Zaciężne Króla Pol­ski - Ręba­jła ze śred­niowiecza
 • 13:20 - Ale Roma
 • 14:00 - Godz­ina Chaosu His­to­rycznego
 • 14:20 - Na Berlin - Ludowe Wojsko Pol­skie
 • 15:00 - Równość Wol­ność Niepodległość - Pow­stanie Sty­czniowe
 • 15:30 - Ogłosze­nie Chao­ty­cznych Zwycięzców
 • 15:40 - Deus Vult - Wyprawy Krzyżowe
 • 16:10 - Zakon Trupiej Cza­szki - Żołnierze For­ma­cji Waf­fen SS
 • 16:40 - Hej Sokoły - Szlacheckie hulanki i swa­wole
 • 17:20 - Epokowa walka
 • 18:30 - Zakończe­nie imprezy

 

Niedziela 17.07.2016r.

 • 11:30 - Rozpoczę­cie imprezy - Jero­zolima Płonie
 • 12:00 - Zajazd Szlachecki
 • 12:30 - Ave Imper­a­tor Mori­t­uri Te Salu­tant
 • 13:00 - Pod Dowództwem Kaz­imierza Jagiel­lończyka
 • 13:40 - Pow­stanie Sty­czniowe
 • 14:10 - Godz­ina Chaosu His­to­rycznego
 • 14:30 - Wielka Wojna 1914 - 1918
 • 15:10 - Rozstrzyg­niecie Chao­ty­cznych Zwycięzców
 • 15:30 - Pol­skie i Niemieckie Odd­zi­ały w cza­sach II wojny świa­towej
 • 16:00 - Wikingowie i Słowianie
 • 16:30 - Zakończe­nie imprezy

 

Bilety w cenie: 17zł/​os. NOR­MALNY | 12zł/​os. ULGOWY