Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  Gdzie: Poznań
  Aleje Marcinkowskiego 9
  Kiedy: od 20-05-2017 15:00
  do 20-05-2017 23:00
  Cena: darmowe
  Kategoria: Muzea, zamki i pałace
  Tel:+48 61 85 68 000
  E-mail:mnp@mnp.art.pl

  Noc Muzeów w poznańskim Muzeum Narodowym

  program:

  Zajęcia dla rodzin z dziećmi

  Jest w muzeum obraz taki… - sztuka nowoczesna dla najmłodszych (8-12 lat)

  godz. 17:15

  Opowieść wierszem o sztuce współczesnej: o inspiracji, konceptualizmie, abstrakcji i asamblażu.

   

  Dobranocka - opowieści obrazów (8-12 lat)

  godz. 19:00

  Jakie tajemnice i historie skrywają w sobie obrazy? Czy obrazy mogą opowiadać? Gawęda oparta na baśniach, mitach i legendach połączona z lekturą obrazu.

   

  WARSZTATy

  Co ma w kieszonce? Na tropie książki i obrazu

  godz. 17:15-18:45

  Warsztat adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich opiekunów. Punktem wyjścia do zajęć jest pokaz Niedostrzegane, cz. 2 prezentowany w przestrzeniach Muzeum. Zajęcia składają się z dwóch części: czytando książki W kieszonce I. Chmielewskiej oraz praca plastyczna - wykonanie własnych kieszonek.

   

  Oczko w głowie - wydarzenie towarzyszące wystawie A-geometria. Hans Arp i Polska

  godz. 18:00-20:00

  Zatrzymanie jest wyjątkowo ważne, szczególnie w kontekście płynności i tempa wszystkiego, co nas otacza. W czasie Nocy Muzeów odwiedzający będą mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat prezentowanych dzieł za pomocą własnej wypowiedzi artystycznej. Poprzez nawiązanie dialogu ze sztuką ekspozycja będzie ożywiona i otwarta na refleksję odwiedzających. Działanie adresowane jest do wszystkich odwiedzających, można do niego dołączyć w dowolnym momencie - czas realizacji zadania zależy od uczestnika.

   

   

  QUIZ

  Śladem artystów należących do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)

  godz. 17:00-21:00

  Okręg Poznański ZPAP przygotował na Noc Muzeów 2017 w MNP zabawę konkursową. Będzie ona miała formę niezobowiązującego spaceru po MNP śladem artystów należących do ZPAP. Od założycieli Wacława Taranczewskiego, Wandy Chełmońskiej, po tak znanych twórców jak Jan Spychalski czy Piotr Potworowski. Wydarzenie wpisuje się w przygotowania do nadchodzącej w przyszłym roku 85. rocznicy powstania Okręgu Poznańskiego i ma na celu ukazanie przeplatających się relacji miasta Poznania, jako obszaru życia i działalności artystycznej, Muzeum i ZPAP. Podczas Nocy Muzeów na stoisku informacyjnym ZPAP udostępnione będą karty z zadaniami umożliwiające wzięcie udziału w zabawie.

  O godz. 19:00 i 21:00 przewidziano dwa losowania - w każdym z nich rozlosowywane będą po trzy nagrody: miniatury autorstwa Pawła Napierały.

   

  Wyprzedaż wydawnictw MNP

  godz. 15:00-1:00 

   

  WYSTAWy/POKAZy

  A-geometria. Hans Arp i Polska

  godz. 17:00-1:00

  Wystawa prezentuje ponad 60 dzieł Hansa Arpa ze wszystkich okresów twórczości artysty. Są to rzeźby, reliefy, rysunki, kolaże, grafiki oraz obrazy.
   

  Janusz Przybylski. Wokół "Błędnego koła"

  godz. 17:00-1:00

  W ramach tegorocznej Nocy Muzeów Muzeum Narodowe w Poznaniu zaplanowało pokaz prac Janusza Przybylskiego (1937-1998). Pochodzący z Poznania (absolwent tutejszego Państwowego Liceum Plastycznego) malarz i grafik, związany był całe swoje twórcze dojrzałe życie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, ale cieszył się uznaniem również poza granicami kraju. Przybylski uważany jest za jednego z najbardziej samodzielnych twórców tzw. nowej figuracji w polskiej sztuce.
   

  Niedostrzegane, cz. 2

  godz. 17:00-1:00

  Przedsięwzięcie jest kontynuacją zrealizowanej w 2010 roku prezentacji światowego designu ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu (GPiD) Muzeum Narodowego w Poznaniu w przestrzeniach ekspozycji stałych. Tym razem w kontekście dzieł eksponowanych (i w relacji do nich) w muzeum prezentowane będą książki od lat gromadzone w zbiorach GPiD, które charakteryzują się fantastycznie wykonanymi ilustracjami i kunsztem projektowania graficznego.

   

  Rastawiecki, Mielżyński i inni. Dawni kolekcjonerzy i ich kolekcje

  godz. 17:00-1:00

  Wystawa poświęcona jest wybitnym polskim kolekcjonerom i mecenasom, wielce zasłużonym dla kultury i nauki polskiej, takim jak Edward Rastawiecki, Seweryn Mielżyński czy Józef Weyssenhoff.

   

  Portrety trumienne

  godz. 17:00-01:00

  "Portrety trumienne" to jeden z cykli Pawła Napierały realizowany od 2016 roku. Napierała jako podłoża do swoich prac używa starych podobrazi. Punktem wyjścia jest tu tradycja staropolskich, sarmackich portretów umieszczanych na trumnach szlacheckich (XVII-XVIII wiek).

   

  SPOTKANIa/WYKŁADy

  Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki - spotkania przy obiektach

  godz. 18:00-20:00 

  O dziełach sztuki znajdujących się w Muzeum opowiedzą członkowie Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wykorzystując warsztat historyka sztuki studenci spróbują przybliżyć zwiedzającym wizualne aspekty obrazów oraz dokonać ich analizy. 

   

  Rastawiecki, Mielżyński i inni. Dawni kolekcjonerzy i ich kolekcje

  godz. 19:00 i 21:00

  Spotkanie przy wystawie. 

   

  Śladem artystów należących do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)

  godz. 17:15

  Podczas Nocy Muzeów odbędzie się prelekcja prezesa Okręgu Poznańskiego ZPAP Pawła Napierały dotycząca powstania okręgu w Poznaniu i jego historii; od założycieli Wacława Taranczewskiego, Wandy Chełmońskiej, po tak znanych twórców jak Jan Spychalski czy Piotr Potworowski.

   

  Twórczość graficzna i rysunkowa Janusza Przybylskiego na tle całej twórczości artysty

  godz. 17:30

  Spotkanie przy obiektach służące omówieniu na konkretnych przykładach podstawowych technik graficznych i rysunkowych, jakimi posługiwał się artysta, także w kontekście jego twórczości malarskiej.

   

  Okoliczności utworzenia Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Mielżyńskich

  godz. 17:30

  Przypadająca w tym roku 160. rocznica utworzenia jednego z pierwszych polskich muzeów publicznych stanowi okazję do przypomnienia zasług tej instytucji w ratowania i upowszechnianiu zabytków kultury polskiej i obcej.

   

  Epitafium ze Skwierzyny - drugie życie muzealne

  godz. 18:00

  Jesienią 2016 roku na poznańskim targu staroci policjanci wraz z historykiem sztuki zabezpieczyli tablicę inskrypcyjną będącą środkową częścią epitafium ze Skwierzyny. Do Muzeum Narodowego w Poznaniu powrócił zabytek zaginiony zapewne w czasie lub tuż po II wojnie światowej. Celem spotkania będzie przybliżenie ciekawej historii XVIII-wiecznego dzieła sztuki funeralnej.

   

  Błędne koło Jacka Malczewskiego

  godz. 18:00

  Spotkanie przy obrazie. Wykład o Błędnym kole Jacka Malczewskiego jako manifeście nowej sztuki. O powodach powołania malarczyka jako tego, który "mówi" w imieniu artysty. O nowej interpretacji obrazu: możliwych związkach między formą kręgu wirujących postaci (z greckiej starożytności, z rewolucji francuskiej oraz polskich powstań narodowych) z nietzscheańską ideą kolistego rozwoju świata w jego wiecznym trwaniu i stałych powrotach.

   

  Seweryn Mielżyński - zapomniany człowiek renesansu w burzliwych czasach

  godz. 18:15

  Burzliwe losy Seweryna Mielżyńskiego w pierwszej połowie życia mogłyby zainspirować do napisania powieści awanturniczej lub zobrazowania ich w formie filmu przygodowego, natomiast druga połowa wypełniona rzetelną pracą na rzecz innych, to wzór postawy społecznej zawartej w określeniu pro publico bono. Trwałym śladem działalności Mielżyńskiego są różnorodne zbiory sztuki przechowywane obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz siedziba - w tym samym miejscu od 160 lat - Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na osobowość ciekawego człowieka spojrzymy oczami bliskich i przyjaciół.

  Agnieszka Murawska

   

  "Błędne koło" Janusza Przybylskiego

  godz. 19:00

  Będzie to spotkanie z pracami z cyklu "Błędne koło" Janusza Przybylskiego. Cykl rysunków i grafik tworzony w latach 1976-1980 powstał z inspiracji obrazem Błędne koło Jacka Malczewskiego (MNP).

   

  Muzyka jako praeludium vitae aeternae. O luterańskiej teologii muzyki

  godz. 19:00 i 20:00

  Muzyka odgrywała znacznie ważniejszą rolę w tradycji luterańskiej niż w katolickiej. Bazując na poglądach Marcina Lutra, w XVII i XVIII wieku rozwinęła się teologia muzyki, zgodnie z którą muzyka jest jedyną dziedziną sztuki, mogąca człowieka zbliżyć do Boga, a może nawet ukazać coś z Jego istoty. Wykład wygłoszony przy rzeźbach z prospektu organowego w luterańskim kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, dotyczyć będzie tej wyjątkowej koncepcji teologicznej, dostrzegającej w muzyce praeludium vitae aeternae lub "przedsmak życia wiecznego".

   

  Od Galerii Miłosławskiej do Galerii Narodowej - Seweryn Mielżyński kolekcjoner sztuki

  godz. 19:00

  Seweryn Mielżyński osobiście zaprojektował skrzydło galerii przy pałacu w Miłosławiu. Tam pomieścił swoje zbiory malarstwa europejskiego. Kilka lat później zakupił od Edwarda Rastawieckiego znaczną kolekcję malarstwa polskiego. Mielżyński zmienił pierwotny zamysł i przekazał całość zbiorów TPN, inicjując powstanie najstarszego na ziemiach polskich muzeum sztuki. Nadrzędnym celami jego działania była publiczna dostępność i społeczny pożytek płynący z obcowania ze sztuką.

   

  Kazimierz Malinowski - muzeolog

  godz. 19:45

  Tytuł spotkania to parafraza tytułu artykułu prof. Kazimierza Malinowskiego zamieszczonego w "Muzealnictwie", a poświęconego postaci i działalności Michała Walickiego. Ten słynny historyk sztuki, badacz plastyki gotyckiej w Polsce, mniej jest znany - jak się wydaje - jako muzeolog oraz mistrz i patron samego Malinowskiego.

   
   

  OPROWADZANIE/GUIDED TOURS

  Sztuka polska XX w., czyli od awangardy dwudziestolecia międzywojennego po Kantora i Opałkę

  godz. 18:00

  Spacer prezentujący zbiory sztuki polskiej XX wieku. Temat sztuki współczesnej otworzą dzieła okresu dwudziestolecia międzywojennego, prace kolorystów i awangardy z krakowskimi formistami na czele, a także dwie indywidualności tego okresu: Witkacy i Tadeusz Makowski. Czasy powojenne opowiedziane będą obrazami socrealizmu, zaprezentowane zostaną eksperymentalne prace m.in. Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego. Za pośrednictwem dzieł Izabelli Gustowskiej pojawi się wątek nowych mediów, a także nurt sztuki konceptualnej, z wybitną reprezentacją w postaci Obrazu liczonego Romana Opałki.

   

  Malczewski, Wyspiański i Boznańska - mistrzowie Młodej Polski

  godz. 19:00

  Ścieżkę spaceru wyznaczą trzy wielkie nazwiska Młodej Polski: wybitny symbolista, Jacek Malczewski, którego prace stanowią największy w Polsce zbiór, z arcydziełami takimi jak Błędne koło, czy cykl "Zatruta studnia"; obok słynny Stanisław Wyspiański - w poznańskiej galerii reprezentowany przez piękne, pastelowe portrety dzieci artysty, oraz czerpiący z secesji projekt witraża Matka Boska z Dzieciątkiem; a także fascynująca sylwetka kobieca - Olga Boznańska, jedna z niewielu artystek tego czasu, która sławę zdobyła dzięki wspaniałym portretom.

   

  A-geometry. Hans Arp and Poland - guided tour of the temporary exhibition

  godz. 19:00

  Presentation of works by a German-French artist Hans Arp, a key contributor in the development of Dada and Surrealism. The exhibition comprises over 60 works - sculptures, reliefs, drawings, collages, engravings and paintings. Arp's works are confronted with the works of selected Polish artists, related to him by the formal language and the theory of art, such as Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski.

   

  Arcydzieła dawnej sztuki europejskiej w kolekcji Atanazego Raczyńskiego

  godz. 20:00

  Ścieżka dla miłośników dawnej sztuki europejskiej. Poprowadzi nas postać Atanazego Raczyńskiego, kolekcjonera i mecenasa, oraz dzieje obrazów z jego kolekcji.

   

  Kuratorskie oprowadzanie po wystawie Janusz Przybylski. Wokół "Błędnego koła"

  godz. 20:00 

  Spotkanie przy wystawie

   

  Stories of the Masters. Guided tour of the permanent exhibition

  godz. 20:30

  Explore the meaning and beauty of highlights of the collection, learn stories behind the artworks of greatest Polish artists, and get involved in a dialogue with artistic tradition. The guided tour will be a great chance to admire selected works of most important masters such as Jacek Malczewski or Tadeusz Kantor. 

   

  Kuratorskie oprowadzanie po wystawie A-geometria. Hans Arp i Polska

  godz. 20:30

  Spacer po ekspozycji czasowej. Prezentacja dzieł francusko-niemieckiego artysty Hansa Arpa, twórcy wiązanego z abstrakcjonizmem, dadaizmem i surrealizmem.

   
   
   

  MUZYKA

  Kądziela & Wójciński, koncert

  godz. 21:15 i 22:15

  Artyści zaprezentują utworu z płyty 10 Little Stories. Ten album to "zbiór opowiadań, których treścią i osią jest przyjaźń. Owocem tej przyjaźni jest niezwykłe porozumienie, które zaistniało pomiędzy muzykami". Autorski repertuar oscylować będzie wokół jazzu, eksperymentu i muzycznej improwizacji.

  Marek Kądziela - gitara

  Ksawery Wójciński - kontrabas, wokal