Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Teatr Figur
  Gdzie: Kraków
  Nadwiślańska 2-4, Cricoteka
  Kiedy: od 23-11-2018 12:00
  do 23-11-2018 13:00
  Wiek: Uczeń podstawówki
  Nastolatek
  Cena: 22,00 zł/osoba
  Kategoria: Kina, teatry i opery
  Tel:+48 513 197 392, +48 606 151 995
  E-mail:te­atr@teatr­fi­gur.pl

  Mglisty Billy

  Mówią na nie­go Mglisty Bil­ly. Lu­bi sa­mot­ność, noc, deszcz i melan­cholię. Uwiel­bia ro­bić drańs­twa swojej młod­szej sio­strze Ja­ne i to­pić mrów­ki w cze­ko­ladowej ślinie. Nie jest nie­do­bry, 'po pro­stu ma charak­ter'. I ma pe­wien dar - dar ciem­nowidze­nia. Kie­dyś miał też ko­ta Tarza­na, był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Pew­nego dnia zna­lazł go zesz­tyw­nia­łego w ogro­dzie.

  Co się dzie­je z ko­cią du­szą po śmier­ci? A prze­de wszyst­kim - co to jest śmierć? I czy wszy­scy mu­simy tam iść?

   

  Spek­takl te­atru cie­ni dla wszyst­kich, którzy ma­ją al­bo mie­li kie­dyś dziesięć lat, być mo­że stracili ko­ta, chomi­ka czy pa­pugę, ch­cie­liby prze­chytrzyć śmierć i za­mk­nąć ją w her­metycz­nym słoju.

   

   

  Na pod­stawie ko­mik­su 'Mglisty Bil­ly'  Guil­lau­me’a Bian­co.

  spektakl dla widzów od 10 roku życia.

   

  nagrody

  2014

  I nagroda za 'poruszające i odważne zmierzenie się z  tematem śmierci, dowcipną narrację w poetyce teatru cieni, a także za mistrzowskie wykonanie'.

          FESTIWAL TEATRALNA KARUZELA, ŁÓDŹ
  VI    
          2014

          nagroda specjalna Jury dziecięcego

          FESTIWAL TEATRALNA KARUZELA, ŁÓDŹ
         
          2013

          Główna nagroda Jury dziecięcego

          MIEDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU DZIECI I MŁODZIEŻY 'KORCZAK', WARSZAWA