Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • Pod dachem
Gdzie: Zawiercie
Piastowska 1
Kiedy: od 15-03-2017 00:00
do 26-03-2017 00:00
Cena: darmowe
Kategoria: Sztuka i kreatywność
Tel:32 672 28 82
E-mail:sekretariat@mok.pl

Konkurs plastyczny 'Marcowe Koty'

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" Filia w Kromołowie oraz Klub Ludzi Twórczo Zakręconych, zapraszają do wzięcia udziału w konkursie rękodzieła artystycznego Impresje na Wielkanoc - "MARCOWE KOTY"!

 

Temat konkursu i wymagania:

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać ozdobę “Marcowego Kota" dowolną techniką

artystyczną. Praca powinna być wykonana samodzielnie w formie przestrzennej, dopuszcza się technikę

malowania na pisankach. Ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w następujących kategoriach:

I - dzieci do lat 12

II - dzieci od 13 lat i młodzież do lat 18,

III - uczestnicy powyżej 18 lat.

 

Ocenie podlegać będą:

- walory artystyczne,

- kreatywność i pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- zgodność z tematem.

 

Nagrody:

Jury konkursowe przyzna nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach I - III. Organizator konkursu na podstawie

oceny Jury dokona podziału oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Jednocześnie organizator zastrzega sobie inny

podział nagród po zasięgnięciu opinii Jury. Decyzje Jury są ostateczne. Nagrodzone prace przechodzą na własność

organizatora, gdzie będzie można je podziwiać na ekspozycji w MOK Zawiercie.

 

Gwarantujemy uczestnikom reklamę i popularyzację ich twórczości.

Werdykt Jury zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych mediów, a fotografie prac

nagrodzonych wraz z informacją o ich twórcach, zostaną opublikowane na stronach internetowych:

- MOK "Centrum" im. A. Mickiewicza - http://www.mok.pl/,

- https://www.facebook.com/Klub Ludzi Twórczo Zakręconych

 

Prace należy dostarczyć do dnia 15.03.2017 r.  Na adres : MOK "Centrum" ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie z dopiskiem "Marcowe koty"

 

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dn.  26.03.2017 r. w Filii MOK "Centrum" w Pałacyku nad Wartą w Kromołowie o godz. 15.00.

 

 

Każda praca konkursowa powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:

-imię i nazwisko autora,

-wiek i kategorię konkursową (I, II, III),

-adres i telefon kontaktowy.

Dane prosimy pisać drukowanymi literami.

 

REGULAMIN DOSTĘPNY W ZAKŁADCE PO LEWEJ STRONIE.