Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Górnośląski Park Etnograficzny
  Gdzie: Chorzów
  Parkowa 25
  Kiedy: od 26-02-2018 09:00
  do 23-03-2018 12:00
  Cena: darmowe
  Kategoria: Konkursy
  Tel:32 450 27 04 do 06
  E-mail:sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl

  Konkurs na najpiękniejsze jajko wielkanocne

  Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w  konkursie plastycznym 'Na najpiękniejsze jajko wielkanocne' :)

   

  Do udziału w wielkanocnym konkursie zapraszamy dzieci i młodzież!

   

  Regulamin konkursu 

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Muzeum 'Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie'. 
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
  3. Dopuszcza się tylko indywidualne uczestnictwo w konkursie.
  4. Celem konkursu jest:
  • poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych,
  • poznanie i zachowanie najciekawszych tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych w kulturze ludowej,
  • poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu,
  • rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących
  • do wzorów regionalnych,
  • rozwój wrażliwości estetycznej uczestników.

  II. Kategorie konkursowe

  1. Jajko zdobione techniką tradycyjną:

  • zadaniem uczestników jest ozdobienie jajka technikami tradycyjnymi (np. batik, drapanie, oklejanie rdzeniem sitowia, włóczką, muliną),
  • praca powinna być wykonana z:
   • jaj i wydmuszek jaj kurzych lub innych (przepiórcze, gęsie, kacze lub strusie),
   • dopuszczalne jest stosowanie barwników naturalnych (np. łuski cebuli, kwiaty malwy),  jak i syntetycznych,
  • mile widziane nawiązania do charakterystycznych form zdobnictwa regionalnego.

  2. Jajko zdobione techniką dowolną: 

  • zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej, nie większej niż 10 cm, mającej kształt jajka lub wykonanej na bazie jajka ugotowanego, wydmuszki, jajka styropianowego,
  • praca może być wykonana z dowolnych materiałów.

   

  Organizatorzy proszą o dokładne wyczyszczenie wydmuszek z resztek białka i żółtka oraz odpowiednie przygotowanie jaj (długotrwałe gotowanie).

   

  III. Warunki konkursu

  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie.
  2. Organizator nie dopuszcza prac zakupionych, pozyskanych, jak również wytworzonych przed terminem ogłoszenia konkursu.
  3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane w ramach działań indywidualnych.
  4. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie województwa śląskiego.
  5. Zgłoszenia pracy dokonuje rodzic, wychowawca, lub opiekun koła plastycznego.
  6. Zgłoszone prace powinny być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  7. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, wiek oraz do wiadomości Organizatorów dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), według wzoru poniżej.
  8. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Muzeum 'Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie', ul. Parkowa 25, Chorzów, do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 12.00. 
  9. W dniu 6 kwietnia 2018 r., w siedzibie Organizatora odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

  IV. Ocena i nagrody

  1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
  2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach konkursowych (technika tradycyjna i technika dowolna), w trzech grupach wiekowych: 
  • klasa I-III,
  • klasa IV-VI,
  • klasy VII - VIII i  gimnazjalne.

  3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

  • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
  • ogólne opracowanie, dobór materiałów, 
  • wykorzystanie motywów regionalnych i nawiązanie do tradycyjnych form zdobniczych,
  • estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji,
  • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

   

  Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na stronie internetowej Muzeum 'Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie' w dniu 9.04.2018 r.