Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach
  Gdzie: Kartuzy
  Kościerska 1
  Kiedy: od 20-02-2018 08:00
  do 20-03-2018 16:00
  Cena: darmowe
  Kategoria: Konkursy
  Tel:58 681 14 42
  E-mail:muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl

  Konkurs na najładniejszą pisankę

   

   

   

  Regulamin konkursu ' Pisanka z okazji 95 lat miasta Kartuzy'

   

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV-VII), gimnazjów z terenu Kaszub a także do osób dorosłych.

  2. Każda pisanka zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.

  3. Do pisanki powinien zostać dołączony zwięzły opis.

  4. Pisanka może zostać wykonana z dowolnych materiałów i dowolną techniką, (nie tylko z wydmuszek gęsich, kaczych czy też innych jaj).

  5. Pracę należy podpisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora/ autorów, wiek, adres i telefon/ e-mail, klasa, nazwa szkoły.

  6. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • Szkoła podstawowa kl. IV-VII
  • Gimnazjum
  • Dorośli

  7.Powołane przez Organizatora Jury oceni pisanki oraz sposób ich prezentacji (opakowanie).

  8.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

  9. Prace należy składać do 20 marca w siedzibie Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach z dopiskiem: konkurs pt. 'Pisanka z okazji 95 lat miasta Kartuzy'

  10. Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo i zaproszeni na wręczenie nagród w dniu 22 marca 2018r .

  11. Organizatorem konkursu jest Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 14 42, e-mail muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl

  12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach prasowych, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz.U.Nr 133 poz. 883)

  13. W sprawach nieregulowanych regulaminem ostateczne decyzje podejmuje organizator.

  14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

  15. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

   

  Uwaga! Termin zgłoszenia pisanek do konkursu upływa 20 marca 2018 r. o godz. 16.00

   

  Karta zgłoszenia dostępna jest w zakładce po lewej stronie 'Dokumenty' oraz na stronie muzeum.