Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Śląski Ogród Zoologiczny
  Kiedy: od 31-01-2019 10:00
  do 01-03-2019 14:00
  Wiek: Nastolatek
  Cena: darmowe
  Kategoria: Konkursy
  Tel:666 031 185
  E-mail:mfradczak@slaskiezoo.pl

  Konkurs graficzny dla młodzieży

  Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej 'Silent Forest. Niemy Las' na rzecz ochrony azjatyckich ptaków śpiewających.   Chociaż ambasadorami akcji są gatunki zamieszkujące Azję Południowo-Wschodnią, niepewna przyszłosć czeka także ptaki śpiewające na innych kontynentach. Zostawiamy Wam zatem dowolność, jak szeroko - w sensie geograficznym - potraktujecie temat kampanii, o ile w centrum uwagi pozostaną ptaki śpiewające!! Czy wiecie, które to są?

   

  • Kto może wziąć udział w konkursie?
   Każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (średniej: liceum, technikum) lub student wyższej uczelni zamieszkujący terytorium Polski - konkurs ma zasięg krajowy i będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych.
  • Do kiedy mozna wysyłać prace?
   Prace konkursowe można przesyłać do 1 marca 2019 roku (piątek), decyduje data wpływu do zoo!!
  • Jakie są warunki uczestnictwa?
   Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać elektroniczną wersję posteru zapisaną na płycie CD, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową uczestnika oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory dokumentów można pobrać z tej strony.
  • Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
   Na ocenę prac konkursowych wpływać będą trzy składowe: zawartość merytoryczna, estetyka oraz oryginalność pracy.


  Uczestnicy zgłaszać się mogą samodzielnie oraz za pośrednictwem szkół, w których się uczą. Zachęcamy do udziału, bowiem na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
  Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy zapoznać się z jego regulaminem.

  <<< Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych można pobrać w zakładce 'Dokumenty' <<<