Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
  Gdzie: Rzeszów
  Mickiewicza 13
  Kiedy: od 04-04-2017 08:00
  do 31-08-2017 17:00
  Cena: darmowe
  Kategoria: Sztuka i kreatywność
  Tel:17 748 36 51
  E-mail:poczta@muzeumdobranocek.com.pl

  Konkurs Fotograficzny 'W ślad za dobranocką'

  Ogłaszamy konkurs fotograficzny organizowany przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie!

   

  Szczegóły:

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - W ślad za dobranocką

  CZAS TRWANIA: 4 KWIETNIA - 31 SIERPNIA 2017 ROKU

  1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
  2. Konkurs ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
  4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
  5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  6. Tematyka konkursu: fotografia/skany fotografii dokumentujące obecność bohaterów polskich i zagranicznych dobranocek w różnych miejscach w kraju i na świecie aktualnie i w przeszłości.
  7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć/skanów zdjęć (wyłącznie w formie cyfrowej). Można nadsyłać fotografie własnego autorstwa, ale także te odnalezione w starych rodzinnych albumach.
  8. Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się fotografią.
  9. Skład osobowy komisji ustala organizator.
  10. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, ciekawe ujęcie tematu oraz jakość nadesłanych prac.
  11. Wymagania techniczne: pliki o minimalnej rozdzielczości 300 dpi (wielkość minimalna 1,5 MB), fotografie zapisane w formacie JPG
  12. Fotografie/skany fotografii, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
  13. Wszystkie pliki należy podpisać: nazwiskiem i imieniem autora/właściciela zdjęcia oraz numerem, np. Nowak Marian zdj.1, Nowak Marian zdj.2.
  14. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
  15. Komisja konkursowa zdyskwalifikuje prace zawierające treści wulgarne, nieprzyzwoite bądź obrażające uczucia osób trzecich.
  16. Nagroda konkursowa - tablet - zostanie ufundowana przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
  17. Muzeum nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
  18. Termin trwania konkursu: od 4 kwietnia do 30 sierpnia 2017 roku.
  19. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową do 20 września 2017 roku. Prezentacja zdjęć laureatów oraz galeria fotografii wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na Facebooku, na profilu Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
  20. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz publikatorach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 833).
  21. Autor zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez organizatora, wykonywanie kopii oraz prezentacji podczas pokazu konkursowego, prezentacji na stronie internetowej, Facebooku, w publikatorach oraz podczas innych okazji po zakończeniu konkursu, według uznania organizatora.
  22. Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy nadesłać do 30 sierpnia 2017 roku na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: "W ślad za dobranocką".

   

  Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu:

  Imię i nazwisko: …..............................................................................................................................
  Adres zamieszkania: …........................................................................................................................
  …........................................................................................................................................................ ...
  Kod pocztowy: .......................................................................................................................................
  Miejscowość: ….....................................................................................................................................
  Adres e-mail: ............................................................................................................................................
  Numer telefonu: …..................................................................................................................................
  Numer telefonu opiekuna (jeśli dotyczy): ...............................................................................................
  Krótki opis zgłoszonej pracy, wraz z miejscem, autorem oraz historią wykonania fotografii: …................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Podpis uczestnika: …................................................................
  Podpis opiekuna prawnego ( dot. osób poniżej 18 lat): ......................................................................