Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • Pod dachem
Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach
Gdzie: Katowice
Mikołowska 26
Kiedy: od 08-04-2017 09:00
do 08-04-2017 12:00
Cena: 100,00 zł/osoba
Kategoria: Taniec
Tel:(32) 2516-433
E-mail:pm@pm.katowice.pl

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY "O PUCHAR CZARNYCH DIAMENTÓW"

R E G U L A M I N

III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO "O PUCHAR CZARNYCH DIAMENTÓW".

 

Organizator:

Pałac Młodzieży w Katowicach Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Termin i miejsce:

8 kwietnia 2017r. godz.9.00;

Pałac Młodzieży - sala teatralna

 

Cele:

- Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych

- Upowszechnienie folkloru poszczególnych regionów kraju

- Popularyzacja tańców narodowych (szczególnie poloneza) wśród uczniów śląskich szkół

- Przybliżenie wiedzy o kulturze ludowej

- Integracja amatorskich środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych

 

Uczestnicy:

1. Festiwal ma charakter konkursu odbywającego się w dwóch kategoriach:

I kategoria - FOLKLOR (amatorskie zespoły taneczne; dopuszcza się prezentację tańca narodowego)

II kategoria - TAŃCE NARODOWE (uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów)

2. Uczestnikami festiwalu:

- amatorskie zespoły taneczne działające w przedszkolach, szkołach i placówkach kultury i oświaty prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej, uczniowie gimnazjów i liceów prezentujący wybrany taniec narodowy (Polonez, Krakowiak, Mazur, Oberek, Kujawiak) w formie artystycznie opracowanej.

3. Zespoły występują z własną kapelą; dopuszcza się możliwość odtwarzania muzykiz nośnika CD tzw. półplayback, nie dopuszcza się stosowania pełnego playbackum (wokal musi być wykonywany "na żywo")

4. Wiek uczestników:

- uczniowie gimnazjów i liceów prezentujący wybrany taniec narodowy(kat.II)

- grupa wiekowa: do 6 lat

- II grupa wiekowa: 7 - 13 lat

- III grupa wiekowa: 14 - 19 lat

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje wiek większości uczestników danej grupy wiekowej.

5. Zespół, który w ubiegłym roku został Laureatem Festiwalu i zdobył "Puchar Czarnych Diamentów", w bieżącej edycji festiwalu występuje  jako "Gość Specjalny" i nie może brać  udziału w konkursie.

 

Warunki uczestnictwa:

- O ilości dopuszczonych do Konkursu zespołów decydują organizatorzy na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie poprawnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA drogą elektroniczną (e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2017r. oraz wpłata akredytacji w kwocie 100zł za zespół na konto:

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, 40 - 066 Katowice, ul. Mikołowska 26

Nr konta: 08 1020 2313 0000 3402 0185 8653 z dopiskiem:

"FOLKLOR"

Każdy zespół prezentuje program do 10 minut

- przekroczenie czasu występu spowoduje dyskwalifikację zespołu!

 

Kryteria oceny:

- Dobór repertuaru

- program prezentujący autentyczny folklor dostosowany artystycznie do wymogów sceny

- Dobór muzyki

- zachowanie czystości gwarowego brzmienia tekstów

- Dobór kostiumów i rekwizytów dostosowanych do prezentowanego regionu

- Stopień trudności wykonania suity

- Czystość wykonania poszczególnych kroków i figur w prezentowanych tańcach

- Ogólny wyraz artystyczny

- Jury po obejrzeniu prezentacji konkursowych wytypuje zespoły z każdej kategorii tanecznej oraz wiekowej do Koncertu Galowego.

- Jury po obejrzeniu prezentacji w Koncercie Galowym może przyznać nagrody za I, II i III miejsca w każdej kategorii i grupach wiekowych  oraz Puchar Czarnych Diamentów dla zespołu zdobywającego najwyższe oceny wśród członków Jury.

- Wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa

.

Sprawy organizacyjne:

1. Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące zespół

2. Każdy zespól powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych

3. Wszystkie zespoły prezentują się przy jednakowym, białym oświetleniu. Zmiana oświetlenia (w miarę możliwości technicznych) jest możliwa jedynie w Koncercie Galowym

4. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Może służyć jedynie pomocą przy wskazaniu możliwości zakwaterowania na te renie Katowic.

5. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas Festiwalu, ale może skontaktować zainteresowane osoby z Firmą Cateringową

6. Harmonogram występów wraz z przybliżoną godziną prezentacji zostanie podany do dnia 31.03.2017 r na stronie internetowej Festiwalu oraz na stronach internetowych Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl oraz www.impresariat.ovh.org

7. Organizatorzy zapewniają wykonawcom:

- Sprzęt nagłaśniający - opisane nagrania należy dostarczyć przed występem do

akustyka

- Garderobę na zasceniu - wejście do wyznaczonej garderoby następuje 30 minut przed planowanym występem zespołu

- Salę w głównym budynku Pałacu Młodzieży na czas trwania Festiwalu

 

Prosimy o szybkie opuszczenie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKUMENTOWANIA ORAZ WYKORZYSTANIA PREZENTACJI KONKURSOWYCH BEZ WYPŁACENIA HONORARIÓW

BIURO ORGANIZACYJNE PRACOWNIA CHOREOGRAFICZNA

Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

Osoby z ramienia organizatora:

Agnieszka Klimas tel. 601 392 903; e-mail: festiwal.folklorystyczny@gmail.com

 

KARTA ZGŁOSZEŃ dostępna w zakładce po lewej stronie.